Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Skjerper kravene til oppfølging
Del artikkelen med venner og kolleger

De nye reglene for sykemelding fører til tidligere og tettere oppfølging av den sykemeldte. Arbeidsgiver har sammen med NAV, sykemelder og sykemeldte  et felles ansvar for å følge kravene for oppfølging.

- Vi vet at tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte og bedre samarbeid mellom alle berørte parter er avgjørende for å få sykmeldte raskere tilbake i jobb, sier statsråd Hanne Bjurstrøm.

De viktigste endringene er:

  • Oppfølgingsplan skal være klar senest innen fire uker
  • Dialogmøte skal være gjennomført innen sju uker
  • Dialogmøte 2 i regi av NAV skal holdes innen 26 uker hvis sykmeldingen forlenges.
  • Sanksjoner for manglende oppfølging
  • Aktiv sykemelding avvikles

- Noen er så syke at de ikke skal være på jobben, men mange kan delta litt dersom arbeidsoppgavene legges til rette. Slik tilrettelegging forutsetter et godt samarbeid mellom ansatt, arbeidsgiver og lege. Oppfølgingsplanen og dialogmøtene er verktøy for å få dette til, sier statsråden.

Sanksjoner

Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig tilrettelegging slik at en sykmeldt arbeidstaker kan komme tilbake i arbeid helt eller delvis så raskt som mulig. Manglende oppfølging fra arbeidsgiver kan sanksjoneres med gebyr. På samme måte kan lege/sykmelder ilegges gebyr ved uteblivelse fra dialogmøter. Arbeidstaker kan miste retten til sykepenger dersom vedkommende ikke medvirker i oppfølgingsarbeidet. Både arbeidsgiver og arbeidstaker vil bli varslet før sanksjon iverksettes.

- Målet er ikke å straffe, men å få innarbeidet en oppfølgingskultur hvor de ulike aktørenes oppgaver i sykefraværsarbeidet løses som forutsatt, sier statsråd Hanne Bjurstrøm.

[Les pressemelding fra NAV]
[Les pressemelding fra AD]


Legg til kommentar

19. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?