Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Historisk melding til Stortinget
Del artikkelen med venner og kolleger

For aller første gang blir det lagt fram en melding om arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerhet i norsk arbeidsliv. 

Meldingen konkluderer med at det for det gode flertallet er gode arbeidsforhold, men at to hovedutfordringer skiller seg ut. Statsminister Jens Stoltenberg vil utfordre Stortinget.
 
- Med meldingen ”Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv” ønsker vi både å gi en grundig tilstandsbeskrivelse og invitere Stortinget til en drøfting om grunnleggende forhold og utfordringer i arbeidslivet, kommenterer Stoltenberg på Arbeidsdepartementets nettsider.
 
To hovedvansker
 
Utfordringene norsk arbeidsliv står ovenfor ut fra Stortingsmeldingen, er som følger:
 
Enkelte bransjer er preget av uakseptable arbeidsforhold
Enkelte bransjer har høyt sykefravær og mange som blir uføretrygdet
 
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og Regjerningen mener å sitte på en løsning på problemene:
 
- Regjeringens svar er systematisk arbeid sammen med partene i arbeidslivet for å sikre at intensjonene i arbeidsmiljøloven og avtalen om Inkluderende arbeidsliv oppfylles. En videre utvikling av bransjerettet samarbeid, slik vi har startet sammen med partene innen renholdsbransjen, står sentralt, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.
 
Norge er dyktige
 
Per i dag har Norge klart kabalen med å holde arbeidsledigheten lav og sysselsettingen høy bedre enn mange andre land på kartet. Flere av det man kan kalle gode nyheter venter. For, for også å kunne løse store oppgaver velferdssamfunnet vårt står overfor i de neste årenes løp, må flest mulig stå i arbeid.
 
Regjeringen vil styrke kampen mot alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet, og varsler en bred utredning av hvilke konsekvenser alvorlige brudd på arbeidsmiljøregelverket skal ha og om det bør gjøres endringer.

 
- Et godt organisert arbeidsliv og et godt arbeidsmiljø er bra for den enkelte arbeidstaker, men er også en forutsetning for en sunn økonomi og et vekstkraftig næringsliv. Myndighetenes samarbeid med partene er hjørnesteinen i det gode arbeidslivet vi har i Norge og nøkkelen til å løse de utfordringene vi står overfor, mener Stoltenberg.

Legg til kommentar

23. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?