Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Kontakt gir meningsfylt arbeid for pleiepersonell
Del artikkelen med venner og kolleger

Dansk pleiepersonell for eldre synes arbeidet får mer mening når de får mulighet til å være med og snakke med de eldre.

Jo oftere de får pleie de eldre ved førstehånds arbeid, jo mer meningsfylt føles tilværelsen på jobb.
 
Det viser en studie forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Københavns Universitet har gjort. De fulgte ikke mindre enn 3 985 kvinnelige pleiearbeidere over en toårsperiode. Undersøkelsene de gjorde, fant noen interessante punkter.
 
Fleksibilitet
 
Pleiepersonell som opplever å få tid til å være fleksibel overfor arbeidet og dermed kan være i stand til å snakke med de eldre, er klart mer tilbøyelig til å føle mening i arbeidet enn medarbeidere som av og til eller sjelden får samme kontakt med de eldre. Det kom spørreundersøkelsen av de nesten 4 000 pleiearbeiderne fram til.
 
Et annet punkt er at pleiepersonell som ofte avslutter at de må avslutte et besøk med en eldre pleietrengende tidligere enn ventet, føler seg mindre tilbøyelig til å oppleve mening i arbeidet enn medarbeidere som sjeldnere opplever samme situasjon.
 
Opplevelsen av å ha tid til å utføre andre oppgaver enn de man er satt til, eller å få utilstrekkelig tid med den pleietrengende, har liten innflytelse på følelsen av mening.
 
Mindre sykefravær
 
Det største poenget med undersøkelsen, er at pleiepersonell som ikke føler arbeidet meningsfylt, har høyere sjanser for langvarig sykefravær.
 
Hele 3 985 kvinnelige medarbeidere svarte altså på undersøkelsene. Forskerne tok for seg pleiepersonell i tiden 2006 til 2008 med et spørreskjema. Kvinnene svarte ikke på mer enn seks spørsmål om hvordan de opplevde den delen av arbeidet de hadde med de eldre, og hvor meningsfylt arbeidet føltes.
 

Legg til kommentar

23. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?