Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Psykiske plager blant offshorearbeidere
Del artikkelen med venner og kolleger

STAMI presenterer en ny studie som viser offshorearbeideres psykiske problemer, og at menn er mer plaget enn kvinner.

Studien viser at det er en sammenheng mellom individuelle og arbeidsrelaterte faktorer, og mental helse (symptomer på angst og depresjon) blant skiftarbeidere som jobber offshore i petroleumsindustrien.
 
Tok for seg norsk oljeselskap
 
Ansatte i denne industrien jobber gjerne lange og intensive skift, og utsettes ofte for ekstremt vær og faretruende situasjoner.
 
STAMIs (Statens arbeidsmiljøinstitutt) studie holdt 2406 offshore-ansatte i et norsk oljeselskap som deltok i en undersøkelse i 2006. 1336 av dem svarte gjennom en spørreundersøkelse på nett.
 
En haug med faktorer ble lagt inn i undersøkelsen for å se sammenhengen mellom dem og mental helse. Alder, kjønn, sivilstatus og skiftarbeidrelatert kontrollplassering (locus of control), arbeidsrelaterte faktorer som nattarbeid, krav, kontroll, støtte og arbeid/hjem-konflikt.
 
Menn oftere enn kvinner
 
Generelt er det ikke mange tilfeller av psykisk helse blant offshore-arbeidere satt opp mot andre skiftarbeidere i Norge, eksempelvis leger. Det har sin forklaring, mener STAMI.
 
- De som jobber offshore i Norge er en selektert gruppe. Først og fremst er det en selv-seleksjon i den forstand at ikke hvem som helst ønsker en slik jobb. Deretter er det krav til helsesertifikat for de som jobber offshore, hvor blant annet mental helse blir vurdert. Og til sist er det det man kaller ”healthy worker effect”, altså at de som ikke mestrer å jobbe skift slutter relativt raskt, og at de som mestrer det godt blir stående i jobb, forteller Cathrine Haugene Ljoså ved STAMI på STAMIs nettsider.

Tidligere studier av befolkningen samlet sett, viser at kvinner i høyere grad lider av angst og depressive symptomer enn menn. I denne studien fant man derimot at menn hadde høyere grad av psykiske plager enn kvinner.
 
- Det var overraskende, og i strid med våre hypoteser for undersøkelsen at menn rapporterte høyere nivå av psykiske plager enn kvinner, kommenterte Haugene Ljoså til STAMI.
 

Legg til kommentar

23. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?