Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Innvandrere sliter mest
Del artikkelen med venner og kolleger

I en tid der arbeidsledigheten stiger over det ganske land er det enkelte grupper av befolkningen som sliter mer enn andre. Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at arbeidsledigheten blant innvandrere stiger enda kraftigere enn blant resten av befolkningen.

Totalt for hele den norske arbeidsstyrken steg arbeidsløsheten fra 3,0 prosent til 3,9 prosent fra februar 2002 til februar 2003. I samme periode steg den for innvandrere fra 7,9 prosent til 9,8 prosent viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I undersøkelsen regnes en innvandrer som en person som er født i Norge av utenlandsk fødte foreldre, dette blir også ofte kalt første generasjons innvandrere.

Flest ledige afrikanere
Afrikanere topper listen, med 17,8 prosent arbeidsledighet. Det vil si over fire ganger så høy arbeidsledighet som i resten av befolkningen. Ellers er den 12,8 og 11,1 prosent for innvandrere fra henholdsvis Asia og Øst-Europa. Innvandrere fra Sør- og Mellom-Amerika hadde den laveste arbeidsledigheten blant de ikke-vestlige landene, med 10,7 prosent.

Innvandrere fra Norden og Vest-Europa hadde 4,6 og 4,8 prosent arbeidsledighet.

Når man ser på endringene i tallene på de registrerte ledige, finner man størst økning hos innvandrere fra de nordiske landene. I denne gruppen økte ledigheten med 50 prosent i perioden februar 2002 til februar 2003. Innvandrere fra Sør- og Mellom-Amerika og Afrika hadde en økning på henholdsvis 36 og 33 prosent. Den laveste prosentvise økningen finner blant innvandrere fra Øst-Europa med 23 prosent.
For hele befolkningen steg tallet på arbeidsløse med 29 prosent, mens den samlet for alle innvandrere var på 30 prosent.

Flere på arbeidsmarkedstiltak
Tallet på deltakere på ordinære arbeidsmarkedstiltak har nå begynt å øke. For deltakere totalt steg tallet fra 11 723 i februar 2002 til 16 739 i februar 2003, noe som tilsvarer en økning på 43 prosent. Blant innvandrere gikk dette tallet opp frå 3 733 deltakere til 4 574, en økning på 23 prosent. Hvis vi måler i prosent av befolkningen steg deltakerdelen frå 0,4 prosent til 0,5 prosent på landsbasis. For innvandrere gikk dette tallet opp fra 1,6 til 1,9 prosent.

Ser vi nærmere på sammensetningen i den totale deltakergruppen, representerer innvandrerne 27 prosent av alle deltakere på ordinære arbeidsmarknadstiltak. Av de 4 574 deltakerne som er innvandrere, har heile 4 291 ikke-vestlig bakgrunn, det vil si 94 prosent. De vestlige innvandrerne er når det gjelder arbeidsmarkedstiltak, helt marginale grupper.


Legg til kommentar

26. september, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?