Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


NAV med tilbakemelding om sykmeldingspraksis
Del artikkelen med venner og kolleger

NAV har utarbeidet et nytt statistikkverktøy som gir den gemene sykmelder muligheten til å sammenlikne seg selv med andre.

Statistikkverktøyet vil nå gi sykmelder muligheten til å se statistikk over blant annet lengden på sykmeldinger for andre i samme diagnosegruppe. I tillegg har man sjansen til å se hvorvidt gradert sykmelding brukes av andre med samme type sykmelding i samme geografiske område. Det skriver Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV).
 
Alt i alt kan sykmelderen få en oversikt over de underliggende punktene:
 
- Sykmeldinger fordelt på kjønn, alder, diagnoser, næring, varighet, gradering og utvikling over tid.
- Sykefraværstilfeller fordelt på kjønn, alder, diagnoser, næring, varighet, gradering og utvikling over tid.
- Bruk av avventende sykmelding.
- Bruk av tilbakemelding til arbeidsgiver og/eller NAV.
- Fastleger får i tillegg informasjon om listesammensetningen fordelt på kjønn, alder, næring og antall arbeidstakere.
- Det går også an å sammenligne sykmeldingspraksisen med kommune-, fylkes- og landsgjennomsnittet.
 
Hensikt med statistikk
 
Poenget med denne type verktøy er å gi sykmelder økt kunnskap om og et bedre grunnlag for refleksjon og utvikling av egen praksis av sykmelding.
 
Også dette skal skje i henhold til avtalen om inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen. Her legges det vekt på arbeidsevne og aktivitet, og det vektlegges at sykmelder i større grad kan begynne på gradert sykmelding.
 
NAV-dialog med sykmelderne
 
Det er kjent at det ikke finnes noen god fasit på når eller hvor lenge en pasient bør sykmeldes, det er forskjellig fra person til person. Men verktøyet og statistikken som blir resultatet av dette, kan bidra til refleksjon over hvordan man sykmelder.
 
Informasjonen som ligger i tilbakemeldingen kan benyttes som utgangspunkt for gjennomgang og vurdering på egenhånd, men den kan også være egnet som tema i kollegagrupper.
 
I tillegg kan NAV bruke statistikken i dialog med sykmelderne. Statistikken skal ikke benyttes mot sitt formål, eksemplifisert av NAV selv gjennom formål som kontroll av eller som grunnlag for sanksjoner overfor sykmeldere.
 

Legg til kommentar

23. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?