Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Kontroller kan fastslå levealder
Del artikkelen med venner og kolleger

Gjennom å registrere forskjellige vitale kroppsfunksjoner, kan man spå hvor lenge en person kommer til å leve.

En stor studie av 15 000 menn over et tidsperspektiv på 40 år, gir nå resultater på hva man kan forvente i forhold til levealder, avhengig av hvordan man behandler kroppen sin.
 
Registrert hos bedriftslegen
 
Registrering av blodtrykk, kroppsmasseindeks (BMI) og røykevaner kan predikere hvor mange år du kan forvente å leve - og hvor mange du kan forvente å miste.
 
Formålet ved undersøkelsen var å beregne sammenhengen mellom blodtrykk, BMI og røykevaner. Informasjon om dette ble enkelt nok registrert i rutinemessige helsekontroller hos bedriftslegen. På grunn av den lange tidshorisonten på datainnsamlingen kunne man se på levealder og dødsårsaker hos gruppen man fulgte.
 
To professorer og en forsker har kommet fram til at de rutinemessige helsekontrollene i bedriftshelsetjenesten faktisk kunne gi svar på tap av leveår over flere tiår.
 
Flere reduserende forhold
 
Hvis det systoliske blodtrykket var høyt, kan antatt livslengde reduseres med fem år. Røyking setter også spor. Hvis personen røyker minst 15 sigaretter daglig, vil han eller hun trolig miste tre og et halvt år av livet.
 
Både fedme og for lav vekt kan redusere livslengden. Fedme, altså BMI over 30, reduserer lengden med 1,4 år, mens BMI under 18,5 (som tilsier at man er undervektig) ender i 1,7 års reduksjon.
 
 - Resultatene av denne undersøkelsen viser at helsekontroller i bedriftshelsetjenesten kan fortelle oss om overlevelse gjennom flere tiår. Dette kan støtte opp om gjennomføring av rutinemessig helsekontroller av ansatte ettersom man ser at det er mulighet for forebygging, sier professor Petter Kristensen ved STAMI, som var en av professorene som forsket på dette. Han understreker at dette fordrer at funnene følges opp medisinsk.
 
Mennene i undersøkelsen ble fulgt fra 1967 og ut 2005. Poenget var å få overblikk over totaldødelighet og årsaksspesifikk dødelighet i Dødsårsaksregisteret. Detaljert nok var 15 934 menn med i undersøkelsen, og ved slutten av undersøkelsesperioden hadde 97,5 prosent, eller 15 535 personer, gått bort. Gjennomsnittlig levde de 76,6 år, og per 1.januar 2006 var 372 fortsatt i live.
 

Legg til kommentar

28. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?