Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Færre bedrifter uten innvandrere
Del artikkelen med venner og kolleger

Bedrifter som har minst ti ansatte, har nå en større andel innvandrere blant sine ansatte.

 

Andelen bedrifter som er helt uten innvandrere blant sine ti eller flere arbeidende, har sunket mye. Fra 2009 til 2010 gikk prosentandelen ned fra 40,8 til 38,5 prosent.

 

Bedrifter uten innvandrere er gjennomgående små bedrifter. Derfor var det i 2010 bare 19,4 prosent av de ansatte som jobbet i bedrifter uten innvandrere. I 2009 var prosentandelen 20,9. Antallet bedrifter uten innvandreransatte er nå godt under 20 000, hvor den var over 20 000 i 2008. Tallene kommer fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

 

Kvalifisert tilgjengelighet

 

Det er sammenheng mellom hvor mange kvalifiserte innvandrerarbeidere bedriften har å rekruttere blant og hvor stor andel innvandrere bedriften har.

 

Dette kan igjen deles opp i to parametere: «tilgjengelighet» og «kvalifikasjon». Tilgjengelighet handler om hvor mange innvandrere som finnes i de geografiske områdene bedriftene i hovedsak rekrutterer fra. Kvalifikasjon på sin side handler om hvor mange av dem igjen som er kyndige til arbeidet som skal utføres.

 

For å finne ut av tilgjengeligheten til innvandrerne som bor i regionen hvor bedriften ligger, er det laget en indikator som viser bedriftenes innvandrerandeler sett i forhold til innvandrerandelene i befolkningen i de regionene som de aktuelle bedriftene ligger i.

 

Slik går regnestykket: andelen innvandrere i bedriften settes opp mot andelen innvandrere det er i befolkningen på stedet. Hvis de er like store, blir representantiviteten av innvandrere lik 100. Hvis tallet er høyere enn 100, betyr det at bedriften har en høyere andel innvandrere i sin bedrift enn det er i befolkningen i området der bedriften ligger.

 

Høyest innvandrerrepresentasjon i Finnmark

 

Gjennom bruk av en slik representativitetsindikator har SSB funnet ut at innvandrerrepresentasjonen i 2010 i gjennomsnitt var høyest for bedriftene i Finnmark, Nordland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Disse fylkene har faktisk alle indikatorer som stiger over 100.

 

Nederst på tabellen ligger Østfold. Her er innvandrerrepresentasjon fra 2009 og 2010 henholdsvis på 76 og 79. Tar man disse tallene og sammenlikner med to store kommuner som Oslo og Bergen, har bedrifter i Oslo klart høyest andel innvandrere. Men tar man det i forhold til innvandrerandelen i befolkningen, finner SSB at indikatoren for Bergen (98) er høyere enn for Oslo (86).

 

[Les mer i artikkel hos SSB]


Legg til kommentar

21. mars, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?