Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Akustikk påvirker skolelærere
Del artikkelen med venner og kolleger

En ny studie viser at dårlig akustikk inne i klasserommene skolelærere underviser i, påvirker dem negativt.

 

Det er det danske arbeidsmiljøinstituttet (NFA) som har utført studiet. De fant ut at dårlig akustikk og støy i klasserom der skolelærerne underviste, gjorde at de trivdes dårlig i sitt arbeid.

 

Støy kan føre til dårligere trivsel og helse og forekommer på en rekke arbeidsplasser. I Faktabok om Arbeidsmiljø og –helse 2011, fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og –helse (NOA), kan vi se at støy faktisk defineres som en vesentlig utfordring i norsk arbeidsliv. Det skriver Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

 

I den danske studien stilles skolelærere som underviser i rom med god akustikk opp mot skolelærere som underviser i rom med dårlig akustikk. Ikke uventet trives den første gruppen best.

 

Støy et sikkerhetsspørsmål

 

Som en av flere faktorer er støy også en sikkerhetsrisiko og gir problemer med kommunikasjonen på arbeidsplassen. De mest støyutsatte yrkene med høy kvinneandel er barne- og ungdomsarbeider, samt dagmama, men også førskolelærer og servicepersonell. I alle disse yrkene finner man en andel på rundt 20 prosent som melder at de er utsatt for sterk støy en fjerdel av arbeidstiden – eller mer.

 

Blant problemene, er både støy og etterklang. Skolelærere som underviser i rom med lang etterklagstid er mindre fornøyd med jobben enn kollegaene som jobber i rom med kortere etterklangstid. De påpeker også at de føler de mangler energi, samt at de oftere ønsker å bytte jobb enn sine kollegaer som er heldigere stilt.

 

Etterklangstiden defineres som tiden det tar fra en lydkilde avbrytes til selve lyden har falt med 60 desibel, skriver NFA. Etterklangstiden er, kort sagt; en måte å få opplysning om et lokales akustikk. Danskene fant at en lang etterklangstid varte mellom 0,59 og 0,73 sekunder. På lettere norsk vil det si at lyden som kommer fra lydkilden skal ha falt med 60 desibel i løpet av denne tiden. Kort etterklangstid ligger mellom 0,41 og 0,47 sekunder.

 

Støy-problemer

 

På den samme side er støy også et stort problem. Lærer som står i høy støy i minimum en fjerdedel av arbeidstiden, opplyser at de er mindre motivert og opplever også at de har et økt søvnbehov i forhold til lærere som ikke har det samme problemet på arbeidsplassen.

 

Undersøkelsen, som spente over ti skoler og 283 skolelærere i København, fikk flere resultater. Blant annet fant man at irritasjon over andre arbeidsforhold enn støy også har betydning for lærernes fysiske tretthet og motivasjon.

 

Et siste punkt man fant, var at mangel på energi og motivasjon forekom i mindre grad blant lærer som underviste elever på 1.-3.klassetrinn, enn blant lærere som hadde 7.-10-klasse. Det tyder med all klarhet på at det er mer mentalt krevende å undervise elever i de eldre klasser.

 

[Les mer i artikkel hos STAMI]

[Les mer i artikkel hos danske Det Nationale Forskningscenter for Arbeijdsmiljø (NFA)]

(14.2 2012)

Legg til kommentar

25. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?