Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Likestilt foreldrepermisjon
Del artikkelen med venner og kolleger

Regjeringen foreslår å endre permisjonen foreldrene får etter fødsel.

Tiden etter at man har blitt far og mor er dyrebar for mange. I et nytt forslag fra Regjeringen frontes nå en deling av foreldrepengeperioden. Delingen vil skje i tre biter.
 
Det innføres først og fremst en ny mødrekvote på 12 uker etter fødsel. Foreldrepermisjonen deles altså i tre deler med en like stor kvote for mor og far. Til slutt deler foreldrene fellesdelen etter hvordan familien selv mener det er best, skriver barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet på sine nettsider.

- Tredeling av foreldrepengeperioden er et viktig steg på veien for et likestilt foreldreskap. Fordelingen av foreldrepermisjonen er tradisjonell i de fleste familier. Tredelingen vil gjøre det tydeligere at fellesdelen av permisjonen tilhører begge foreldre, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken på departementets nettsider.

Flere forskjellige foreldreperioder

Puslespillet med fordeling av foreldrepengeperioden er altså satt opp av Regjeringen. For å stykke opp forslaget på en enkel måte, kan det leses slik:
- De siste tre ukene før fødselen forbeholdes den fødende (altså moren).
- Etter fødselen får både mor og far en kvote hver på 12 uker.

Etter denne tiden er over, får foreldrene en felles del på flere uker de kan fordele slik de selv mener det passer dem best. Avhengig av hvor mange prosents lønn en ønsker å ta ut, er det to varianter man kan velge.

Hvis foreldrene ønsker å motta full lønn, vil den felles foreldrepengeperioden være på 20 uker. Motsatsen vil være 30 uker med 80 prosent lønn.

- Foreldrene må nå ta aktivt stilling til hvordan foreldrepermisjonen skal fordeles. Ordningen vil derfor legge bedre til rette for deling mellom foreldrene enn dagens ordning. Samtidig beholdes familienes fleksibilitet ettersom en stor del av permisjonen kan fordeles fritt, fortsetter statsråd Lysbakken.

[Les mer i artikkel hos barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet]

Legg til kommentar

20. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?