Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Liten endring i arbeidsledigheten
Del artikkelen med venner og kolleger

Tallene for arbeidsledighet fikk seg en nedgang i januar, men holdt seg stabil måneden etter.

Per siste måling foretatt av NAV er det nå 69 512 personer uten arbeid i Norge, noe som tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken.
 
Satt opp mot samme måned for et år siden, står 7 862 færre personer uten jobb nå.
 
- Utviklingen så langt i år har vært noe bedre enn ventet. Ledigheten har holdt seg lav i Norge til tross for en svak økonomisk utvikling i Europa, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad på NAVs nettsider.
 
Blant yrkene hvor nedgangen har vært størst, finner vi at det er hos bygge- og anleggsarbeiderne arbeidsledigheten har sunket mest (24 prosent). Faktisk har ledigheten kun økt for barne- og ungdomsarbeidere, hvor det har blitt fire prosent flere ledige det siste året.
 
Ned med butikk, opp med barn og ungdom
 
Det ble utlyst 24 800 ledige stillinger hos NAV i februar, som tilsvarer fjorårets tall. Innen noen yrkesgrupper ble det imidlertid lyst ut flere ledige stillinger i år. Først og fremst gjelder det blant barne- og ungdomsarbeid, kontorarbeid, akademiske yrker og helse-, pleie- og omsorgsyrker.
 
Men for at noen skal ha det godt, har andre det ofte dårligere. For på den andre siden av stigen finner vi yrkesgrupper med nedgang i antall stillinger. Butikk- og salgsarbeid har hatt en nedgang i antall stillinger med 20 prosent, bygge- og anleggsyrker med 15 prosent og ingeniør og IKT-fag med en nedgang på fire prosent.
 
– I fjor økte etterspørselen etter arbeidskraft innen bygg og anlegg kraftig. I februar ble lyst ut færre ledige stillinger innen bygg og anlegg, men det er likevel for tidlig å si om dette er starten på en nedgang eller om det kun er et tegn på at etterspørselen nå er i ferd med å stabilisere seg, sier Lystad videre.
 
12 100 var helt arbeidsledige i Norge ved slutten av forrige måned. Det er hele 1 000 personer færre enn februar i fjor. Flesteparten av disse er menn, 7 100, mens 4 900 kvinner var registrert ledige.
 
– Det er gledelig at færre opplever å bli arbeidsledige. At flere menn enn kvinner blir ledige skyldes at det fortsatt er innen bygg og anlegg og industrien at flest blir ledige, selv om ledigheten har gått ned for begge disse gruppene det siste året, sier Lystad.
 
Hver tredje utenom dagtid
 
I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) jobber samtidig en av tre utenom vanlig dagtid. Denne type arbeid er vanligst blant unge arbeidere, og statistikker viser at det er overtall av kvinner.
 
Blant de som jobber utenom vanlig dagtid er det mest vanlig å arbeide en kombinasjon av både lørdags-, søndags-, kvelds- og nattevakter. I 2011 jobbet 34 prosent av de ansatte som arbeidet utenom vanlig dagtid på alle disse tidspunktene, de fleste i skift- eller turnusordning. Ser man på tidspunktene hver for seg, er kvelder og lørdager de mest vanlige.
 
For fjoråret hadde hele 32,7 prosent av alle ansatte en hovedjobb hvor de regelmessig arbeidet utenom vanlig dagtid, fastslått til mandag til fredag mellom klokken 6 og 18. Prosentandelen holder seg på nogenlunde samme nivå som året før (33,3 prosent), og tilsvarer 768 000 personer.
 
e.com >online book
st

Legg til kommentar

21. mars, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?