Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Vil bli flere arbeidsledige i Norge
Del artikkelen med venner og kolleger

Krisen i arbeidsmarkedet i Europa vil få sine etterdønninger her i Norge. NAV skriver at ledigheten vil øke noe i år.

- Både i fjor og hittil i år har ledigheten gått ned, men i løpet av året forventer vi at ledigheten vil øke noe igjen. Vi venter at det blir 7-9 000 flere arbeidsledige mot slutten av året enn det er nå, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad på NAVs nettsider. Han understreker at selv om ledigheten vil øke noe i løpet av året, vil ledigheten i Norge fortsatt holde seg på et lavt nivå sammenlignet med resten av Europa.
 
NAV skriver videre at ledigheten dog vil snu igjen året etter, og gå «noe ned igjen».
 
Fra Polen, Litauen og Sverige
 
Det ligger også en forventning om at norsk eksportindustri vil bli rammet av en svak økonomisk utvikling i Europa. Etterspørselen etter norske varer er nemlig ventet å være lavere i år enn i fjor.

- Arbeidsledigheten er svært høy i flere europeiske land og selv om Hellas nå har fått nedskrevet deler av sin gjeld, er det fortsatt stor usikkerhet knyttet utviklingen i Europa, sier Lystad videre.

Arbeids- og velferdsforvaltningen tror at de nasjonalitetene vi vil se enda mer til i fremtiden, er de vi allerede er kjent med; polakker, litauere og svensker. Men også sør-europeiske innvandrere kan ta turen, da arbeidsledigheten her er svært høy. Den høye arbeidsinnvandringen fører også til stor befolkningsvekst i moderlandet.

- Da blir det flere mennesker til å fylle de ledige jobbene. Det er viktig å huske at det i flere bransjer er mangel på arbeidskraft og uten arbeidsinnvandring ville ikke arbeidsmarkedet fungert like godt. Arbeidsinnvandrerne bidrar til å løse flaskehalser på arbeidsmarkedet, og som følge av det skapes det også nye jobber, sier Lystad.

Flere mennesker i jobb i fremtiden
 
Som Lystad poengterer er det altså fortsatt bransjer som trenger arbeidsinnvandring. Og selvom arbeidsledigheten er økende, spår NAV at det vil bli flere mennesker i jobb i Norge de neste to årene.

- Vi anslår at det vil bli om lag 80 000 flere i jobb ved utgangen av neste år enn det var ved utgangen av 2011. Mange av de nye jobbene vil komme innen helse, pleie og omsorg, bygg og anlegg og den delen av industrien som leverer varer og tjenester til oljesektoren, sier Lystad. Årsaken til at ledigheten øker noe selv om sysselsettingen øker, er befolkningsøkningen.

Legg til kommentar

21. mars, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?