Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


AKU melder økende sysselsetting
Del artikkelen med venner og kolleger

Var du arbeidssøkende i februar måned, har du vært heldig. Det kommer i alle fram frem i den nyeste Arbeidskraftundersøkelsen (AKU).

Februar 2012 var det hele 23 000 flere sysselsatte enn i november 2011, står det å lese i Statistisk Sentralbyrås (SSB) nye landsomfattende undersøkelse.
 
I samme periode økte folkemengden i Norge, men det utgjorde ingen stor forskjell i veksten i tallet på sysselsatte. Den økte også. Sysselsettingsprosenten tilsier sysselsatte oppgitt som prosent av befolkningen.
 
3,2 prosent arbeidsledige
 
Arbeidsledige utgjorde 3,2 prosent av arbeidsstyrken i februar 2012. Det tilsvarer 85 000 personer, men er 5 000 færre enn i sammenlikningsperioden november 2011.
 
Samtidig gikk tallet på registrerte arbeidsledige og ordinære tiltaksdeltakere hos NAV ned med 2 000 personer i løpet av samme tidsspenn.
 
Også i Tyskland er det relativt lav arbeidsledighet. Germanerne har de siste årene hatt et lavere gjennomsnitt enn hva EU15 (EU-landene før utvidningen av EU i 2004 og 2007) holder. I Tyskland utgjorde de arbeidsledige i februar 5,7 prosent av arbeidsstyrken, som var samme nivå som sammenlikningsperioden (november).
 
EU15 holdt gjennomsnittlig 10,7 prosent arbeidsledighet, en økning siden novembermålingene.
 
Arbeidsledigheten i Frankrike var 10 prosent i februar, for USA var den 8,3 prosent. Våre naboland Danmark og Sverige økte ledigheten sin med 0,1 prosentpoeng i den gitte perioden. Danmark hadde i februar 7,9 prosent arbeidsledighet, Sverige 7,5 prosent. Tallene for verden utenfor Norge er hentet fra Eurostat.
 
Nytt om AKU
 
Tidligere har AKU tatt for seg personer i alderen 16 til 74 år. Nå er den endret til 15 til 74 år. Det på grunn av en omlegging i AKU for seks år siden. Tidligere har de sesongjusterte tall SSB har tatt for seg, omhandlet alle fra 16 til 74 år. Men nå er altså også 15-åringene inkludert i de sesongjusterte tallene, slik at populasjonen er personer mellom 15-74 år.
 
Som alltid er termene SSB omgir seg med, korrekte, men kan være vanskelige å forstå. Fra nå av er altså arbeidsstyrken summen av arbeidsledige og sysselsatte mellom 15 og 74 år. Sysselsatte hadde en oppgang på 23 000 personer fra november 2011 til februar 2012, mens tallet på arbeidsledige gikk ned med 5 000. Det gir med andre ord en økning i arbeidssstyrken på 18 000 personer.
 
Arbeidsledige + sysselsatte = arbeidsstyrken, mens:
arbeidsstyrken + personer utenfor arbeidsstyrken = befolkningen.
 

Legg til kommentar

25. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?