Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Sparer på å ansette funksjonshemmede
Del artikkelen med venner og kolleger

Institutt mener at det vil gi en gevinst på omtrent 13 milliarder kroner (!) å øke antallet funksjonshemmede i jobb. Først må Regjeringens jobbstrategi lykkes.

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) sier som Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) mener å ha sagt i flere år: det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å ansette flere funksjonshemmede.
 
Analysen AFI har gjort, viser sågar at det er en stor andel milliarder kroner på det. Hver nye arbeidstaker ville over en tiårsperiode bidratt samfunnsøkonomisk med 900 000 kroner.
 
- Det er godt at vi får denne type dokumentasjon. Jeg håper det kan være til inspirasjon for myndighetene til å anstrenge seg mer for å få på plass innsatser slik at flere funksjonshemmede kommer i jobb, sier FFOs generalsekretær Liv Arum på organisasjonenes nettsider.

Trenger tilrettelegging

Samlet sett vil en fem prosent økning i arbeidsdeltakelse blant funksjonshemmede gi hele 13 milliarder ”tilbake” til samfunnet. FFO sikter til hjelp til arbeidsgiverne for å få økt den nevnte gruppens arbeidsdeltakelse.
 
- Dette innebærer også at arbeidsgivere får den støtten og hjelpen de føler at de trenger for å satse på en ansatt som har en funksjonshemning eller kronisk sykdom. Det betyr også at formidlingen av hjelpemidler for å tilrettelegge arbeidsplassen må gå kjapt. For å få utløst denne fortjenesten for samfunnet, må flere offentlige instanser skjerpe sin innsats, ikke minst NAV, sier FFOs generalsekretær Liv Arum.
 
Store utfordringer
 
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm meldte dette da hun fikk rapportene fra AFI presentert:
 
- For å få flere med nedsatt funksjonsevne i jobb er det viktig at vi lykkes med regjeringens jobbstrategi. Utfordringen er stor, men de positive virkningene hvis vi lykkes er for store til at vi ikke kan ta dette på alvor, sa minister Bjurstrøm i en pressemelding.
 
Den ene rapporten handlet som skrevet om lønnsomheten ved å få flere funksjonshemmede i jobb. Den andre rapporten hun fikk presentert, tok for seg forhold som hindrer arbeidsgivere i å rekruttere arbeidstakere fra samme gruppe.
 
- Jeg mener jobbstrategien inneholder effektive virkemidler for å få flere i jobb. Selv om jeg er utålmodig etter å se resultater må vi må ha realistiske forventninger til hva vi kan få til, sa Bjurstrøm.
 
Analysene AFI har arbeidet fram, er laget på oppdrag fra barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Sysselsettingen skal i fotspor fra Regjeringens jobbstrategi økes blant unge med nedsatt funksjonsevne.
 

Legg til kommentar

28. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?