Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Likestillingspolitikk for utdanning
Del artikkelen med venner og kolleger

Likestillingsutvalget presenterte likestillingsminister Thorkildsen for ideen om et likestillingsstipend – for å motivere til utradisjonelle utdanningsvalg.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen fikk nylig rapporten ”Politikk for likestilling” i hende fra Likestillingsutvalget. Det var resultatet av to års arbeid.
 
Utradisjonelle utdanningsvalg, være seg i videregående skole eller ved høyere utdanning, er et av hovedfokusene til Likestillingsutvalget i den nye rapporten. Utvalget poengterte også viktigheten av at Regjeringen tar initiativ til en trepartsavtale for likestilling i arbeidslivet.
 
- Avtalen bør omfatte bredden av likestillingsutfordringer i arbeidslivet, og strekke seg fra det nasjonale til det lokale nivået av partssamarbeid, sier utvalgsleder professor Hege Skjeie til VGNett.
 
- Bedrifter bør gis tilbud om tilskudd og veiledning, fortsetter hun.
 
Blant satsningene utvalget ønsker, er altså et likestillingsstipend. I tillegg sier rapporten at utvalget vil ha endringer i valgloven som vil åpne for regler om kjønnsrepresentasjon.
 
Utvalget foreslår tre landsdekkende programsatsninger av ti års varighet; bredde i folkestyret, frie utdanningsvalg og forebygging av seksuell trakassering i ungdomsmiljøer.
 
Kjønnsdelt arbeidsmarked
 
- Det er oppsiktsvekkende at det norske arbeidsmarkedet fremdeles er så kjønnsdelt og at det har endret seg såpass lite de siste 20 årene. Det bør derfor igangsettes offensive likestillingstiltak på arbeidslivets område, sier Thorkildsen i en pressemelding på departementets nettsider.
 
Blant andre anbefalinger utvalget fant riktige å rette søkelyset mot i ”NOU 2012: 15 Politikk for likestilling”, var:
 
- Trepartsavtale for likestilling i arbeidslivet
- Likestilte valglister; ny bestemmelse i valgloven om regler for kjønnsrepresentasjon
- Fedre gis selvstendig rett til foreldrepenger og foreldrepengeperioden tredeles
- Engangsstønaden erstattes av en minsteytelse
- Overgrepsmottak lovfestes
- Fri rettshjelp i diskrimineringssaker og tilskudd til rettighetsinformasjon
 
- En trepartsavtale for likestilling i arbeidslivet er et interessant forslag. Utvalgets innstillinger viser med all tydelighet at det er behov for et skikkelig likestillingspolitisk løft, og her har vi tenkt å ta tak. Derfor skal regjeringen våren 2013 legge fram den første stortingsmeldingen om likestilling mellom kjønnene på 20 år, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Thorkildsen videre.
 
I tillegg ser utvalget for seg et landsdekkende og tiårig utviklingsprogram for likestillingsarbeidet lokalt som innebærer program for folkestyrebredde, pedagogikk for likestilling og et program mot seksuell trakassering i ungdomsmiljøer.
 

Legg til kommentar

23. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?