Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Danskene jobber mest svart i Europa
Del artikkelen med venner og kolleger

I Norge er det stadig færre som takker ja til å jobbe svart, men i nabolandet Danmark sier halvparten av alle dansker at de er villige til å jobbe svart, og hver femte danske utfører allerede svart arbeid. Dette viser en fersk europeisk undersøkelse der Danmark troner på toppen av ”svartelisten”.

 

Svart arbeid er en av de mest utbredte danske fritidsfornøyelser. En ny undersøkelse fra Rockwool Fonden viser at det er flest dansker som utfører svart arbeid når man sammenligner med kollegene i Tyskland, Storbritannia og de andre skandinaviske landene, skriver nettutgaven til den danske avisen Berlingske Tidende.

 

Sammenheng med skatten

-           Det er klart at det er en sammenheng mellom vårt høye skattetrykk og svart arbeid. Forskjellen mellom hvor mye du tjener når du arbeider med og uten regning, har en betydning. På den annen side har vi i Danmark en svært høy grad av regulering hvor alle inntekter, mer eller mindre automatisk, innberettes til myndighetene, og det er helt sikkert med på å legge en demper på svart arbeid, sier Søren Pedersen, økonom i Rockwool Fonden som står bak undersøkelsen.

Danskene jobber i gjennomsnitt svart fem timer i uken, mens tyskerne arbeider uten regning i åtte timer om uken. Til gjengjeld er det bare én av ti tyskere som jobber svart.

 

Holdningsendring

Den danske Skatteministeren Svend Erik Hovmand mener det er behov for en holdningsendring blant danskene for å bekjempe svart arbeid.

-           Danskene har ikke noe imot at folk arbeider litt svart i fritiden, men hvis de hever dagpenger og arbeider svart er de sterkt fordømmende ovenfor det, sier Pedersen i Rockwool Fonden.

 

Kommet lenger i Norge
I Norge har vi også et høyt skattetrykk, men vi er tydeligvis kommet lenger i holdningsarbeidet enn danskene. Her i Norge blir vi stadig mer lunkne til svartarbeid viser undersøkelser i regi av Skatteetaten. I 1980 var det over 20 prosent som svarte at de hadde takket ja til svart arbeid de siste 12 månedene, mot 13 prosent i 2001.
Skatteetaten mener e
n årsak til nedgangen kan være at flere har høy utdanning, siden folk med høyere utdanning jobber i mindre grad svart. Videre er det relativt sett noen flere eldre i arbeidslivet enn ved de tidligere undersøkelsene som er gjennomført, og da eldre jobber mindre svart enn yngre vil dette redusere omfanget av svart arbeid. Sannsynligheten for å jobbe svart er også lavere jo høyere man tror sjansene for å bli tatt er. Denne tendensen har blitt tydeligere, og kan henge sammen med innsatsen mot svart økonomi de siste par årene.

Men det jobbes fremdeles svart for betydelige summer her i landet også, ca 7 milliarder kroner regner skatteetaten med at det jobbes svart for i bare i år.

 

Full ”svart” jobb

Undersøkelsen viser også at svart arbeid først og fremst er utbredt blant dansker som har annet arbeid.

-           Det generelle inntrykket er at de arbeidsløse verken arbeider svart i de skandinaviske landene eller Storbritannia. Det er bare i Tyskland at mange arbeidsløse er travelt beskjeftiget på det svarte arbeidsmarkedet. Det henger trolig sammen med at tyskerne har et stivere arbeidsmarked hvor det er dyrt å avskjedige folk og arbeidsgiverne derfor foretrekker svart arbeidskraft sier Pedersen i Rockwool Fonden.

 

Kilde: Skatteetaten

 

oks.com >books
oks.com >booksoks.com >books=position:absol

Legg til kommentar

23. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?