Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Norske bedrifter hegner om sine lærlinger
Del artikkelen med venner og kolleger

Så godt som alle lærlingbedrifter mener lærlingeordningen er en god måte å rekruttere ansatte på.
- Bedrifter uten lærlinger går glipp av noe, mener kunnskapsministeren.


For 95 prosent av alle lærebedriftene svarte med et smil på lærlingeordningen som rekrutteringsanstalt, viser en undersøkelse gjort av NIFU og FAFO. Undersøkelsen tok for seg hele 800 bedrifter.


- Dette er svært positiv lesning. Rapporten viser at det er rom for å øke antall lærebedrifter, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen i en pressemelding ved Kunnskapsdepartementet (KD).

Ut i fra undersøkelsen kan vi lese at de fleste bedrifter ikke mener økonomi er noe problem med tanke på å ta inn en lærling. Nettopp økonomi er hovedulempen bedrifter som ikke har tatt inn lærling, mener å ha, og ønsker økte tilskudd for å skulle hanke inn en lærling.

En tredjedel av alle bedrifter i Norge har vurdert å ta inn lærling, hvorpå halvparten av disse igjen har tenkt å ta inn en lærling.

Rapporten viser også at det ikke finnes noen systematiske forskjeller mellom bedrifter som tar inn lærlinger, opp mot bedrifter som ikke gjør det. Det innebærer dermed et stort potensial for å øke antall lærebedrifter.

Kunnskapsminister Halvorsen er nødvendigvis positiv for å ta inn lærlingene i bedriften.

- Jeg kan absolutt anbefale bedrifter å ta inn lærlinger! Jeg tror ansatte og ledere i bedriften lærer vel så mye som lærlingen selv. Vi må få flere bedrifter til å se hvor verdifulle lærlinger er. Når 95 prosent av lærebedriftene sier seg enig i at lærlingeordningen er en god måte å rekruttere nye ansatte på, er det min påstand at bedrifter uten lærlinger går glipp av noe, sier ministeren.

Forskjell i geografi og bransje

I rapporten står det også å lese at det er visse forskjeller avhengig av hvor i landet du bor. Forskerne
ser at bedriftene i de undersøkte næringene i Oslo og Akershus i mindre grad er lærebedrifter enn bedrifter på Vestlandet. De samme forskjellene finner man mellom bedrifter i sentrale og i mindre sentrale strøk.

Rapporten fant også at det fra tidligere er kjent at
flertallet av bedriftene fortsatt som hovedregel ansetter lærlingene etter endt læretid.

Men også her er det vide variasjoner. I enkelte bransjer ansetter som regel hele 9 av 10 bedrifter i bygg og anlegg lærlingene etter endt opplæring. Samtidig, ved for eksempel helse og sosial og i hotell og restaurant, er det ikke så vanlig, med henholdsvis 13 og 17 prosent
av bedriftene som har ansatt sine lærlinger.

KD skriver også at «Kritiske betingelser for å ta inn lærlinger er ifølge undersøkelsen tid, økonomi og oppfølging, samt det å kunne dele ansvaret for opplæringen med andre bedrifter».

[Les mer i artikkel hos KD]
[Les mer i artikkel hos Utdanningsdirektoratet]


Legg til kommentar

21. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?