Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Flere over 60 i arbeid
Del artikkelen med venner og kolleger

Pensjonsreformen har slått til: veldig mange eldre velger å stå i jobb i 2012 enn i 2010. SSP jubler!

For to år siden tro pensjonsreformen til verks, noe som har gjort at flere eldre nå står i jobb. I 2012 var det 9 000 flere sysselsatte i aldersgruppen 62-66 år, enn det var to år tidligere. Det skriver NAV.
 
Det er spesielt i tunge manuelle yrker og blant de med lav utdanning at adferden har endret seg mest, eksempelvis blant håndverkere og grupper som prosess- og maskinoperatører og transportarbeidere. Tidligere så man ofte at arbeidende i disse gruppene sluttet sitt virke før de fylte 67. Hovedpunktet er altså at folk jobber lenger enn tidligere.
 
- Vi setter stor pris på at arbeidstakere gjør det. Tallene fra NAV viser at pensjonsreformen virker, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap) til VGNett.

Jobber uten redusert pensjon

Blant NAVs tall var det noen punkter som pekte seg ut:
- Oppunder to av tre alderspensjonister mellom 62 og 67 år har velger nå å jobbe ved siden av pensjonen.
- Samtidig har 45 prosent av de som har hatt mulighet til det, blitt pensjonister før fylte 67 år.
- Andelen som fortsetter i arbeid mellom 62 og 66 år har økt spesielt mye blant de med rett til AFP i privat sektor. 24 prosent av dem sluttet i 2010. I 2012 hadde bare 15 prosent sluttet.
 
- Årsaken er at denne gruppen for første gang kan kombinere jobb og pensjon uten at pensjonen blir redusert, sier seksjonssjef Ole Christian Lien i Kunnskapsstaben i NAV til VGNett.

Blant håndverkerne sluttet 30 prosent av 62-66-åringene i private AFP-virksomheter i 2010, var tilsvarende tall for perioden 2011 til 2012 bare 18 prosent.
 
- Nå ser det ut til at de har latt seg påvirke av pensjonsreformens insentiver til å fortsette i jobb i større grad enn andre grupper, sier seksjonssjef Lien til NAVs nettsider.

Privat sektor

Generelt har arbeidstakere i private AFP-virksomheter økt sysselsettingen mer enn i andre sektorer: 24 prosent av 62-66-åringene i disse virksomhetene sluttet i arbeid året før reformen trådte i kraft, var tilsvarende andel for de neste to årene bare 15 prosent.
 
- Insentivene til å kombinere pensjon og arbeidsinntekt har hatt god effekt allerede. AFP-mottakerne i privat sektor hadde tidligere lite som stimulerte til å kombinere pensjon og fortsatt jobb, sier Lien videre.

SSP fornøyde

Senter for Seniorpolitikk (SSP) gleder seg naturligvis over tallene. I tallene de figurerer med har andelen i den nevnte gruppen økt med tre prosentpoeng opp til 42 prosent fra tredje kvartal 2010 til samme kvartal to år etter.

Samlet sett vil det i følge SSP tilsi nærmere 285 000 personer siden pensjonsreformen trådte i kraft fra 1.1.2011. Rundt 125.000 av disse oppfyller vilkårene i reformen. Samtidig er det igjen cirka dobbelt så mange menn som kvinner.

- Dette er veldig gledelige tall, og det gjelder alle yrkesgrupper, både dem med kort utdanning og dem med lang. Det er likevel grunn til å legge ekstra merke til økningen i privat sektor, og om det kan være endringene av AFP i denne sektoren som er årsaken, sier Kari Østerud, direktør i Senter for seniorpolitikk (SSP).

[Les mer i artikkel hos VGNett]
[Les mer i artikkel hos NAV]
[Les mer i artikkel hos SSP]

Legg til kommentar

19. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?