Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Ubenyttede helsetilbud på arbeidsplassen
Del artikkelen med venner og kolleger

Det har Det Naionale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i Danmark forsket seg frem til. Senteret ytrer at hvis slike tiltak skal fungere, må de benyttes av personalet. Det skriver Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Når råd om helsefemmende aktiviteter står på timeplanen, trekker det ikke nødvendigvis de store folkemengdene. I studien danske forskere har foretatt så de på hvorfor medarbeidere som er i jobb og samtidig sliter med helsen, faktisk velger bort floraen av tiltak arbeidsplassen stiller til rådighet for å bedre helsen.

Bakgrunnen for undersøkelsen til NFA som kalles «Rigspolitiets wellnessaktiviteter – kortlægning og muligheder for videreutdvikling», er det danske rikspolitiets wellnessenhed, velferdsenhet, som siden 2001 har bistått politiets 14 500 medarbeidere med å finne frem til en sunn hverdag. Heri ligger primært kunnskap om trening og kosthold. Til NFAs undersøkelse svarte 6 000 av dansk politis styrker en elektronisk spørreundersøkelse.

Men det viser seg altså at få benytter seg av det. Til og med medarbeidere som sier de har dårligere helse og ønsker endret adferd, bruker tiltakene overraskende lite. I følge testens testpersoner er det både individuelle og organisatoriske grunner til at det er slik.

Blant de 6 000 politifolkene, gikk NFA inn med et dypere intervju av 25 av dem, tilfeldig valgt, ut av gruppen som svarte at de hadde dårlig helse og ønsket å endre det.

Medarbeidere som både hadde dårlig helse og som ønsket å endre det – og som karakteriserte tilbudene som gode og uttrykte at de var positive – benyttet seg ikke av tilbudene. Samtidig mente de at tiltakene reflekterte et behov i organisasjonen.

Forsøkte å finne årsaken

NSA forsøkte å finne årsaken til hvorfor tiltakene ikke ble brukt, og fikk varierende svar på det. Det gikk blant annet på individuelle årsaker som tidsmangel, ulyst eller en følelse av et manglende behov til mer organisatoriske årsaker som vakt- og skiftordninger, samt den faktiske geografiske avstanden til rådgiverne som arbeider med tiltakene i organisasjonen.

Forskerne i Danmark fant også ut at økt informasjon om tiltakene og økt tilgjengelighet av tiltakene, kunne øke deltakelsen blant denne gruppen av medarbeidere.

[Les mer i artikkel hos STAMI]
[Les mer i artikkel hos NFA]


Legg til kommentar

21. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?