Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


En av tre jobber utover arbeidstid
Del artikkelen med venner og kolleger

 I fjor jobbet hele 800 000 ansatte utenom arbeidstid. Prosentmessig er det flest kvinner som jobber utenom ordinær dagtid, altså mellom klokken 6 og 18.

I følge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) har andelen som jobber utenom ordinær arbeidstid, holdt seg relativt stabil de siste fire årene. Den har med andre ord ligget på rundt 33 prosent, i år er den 33,2 prosent. Ser vi tilbake til 2006 jobbet 34,4 prosent i dette tidsrommet.

Prosentvis fordelt mellom menn og kvinner, er det et lite sprik mellom hvem som jobber utover vanlig dagtid: det er kvinnene. De siste fire årene har andelen kvinner ligget på rundt 37 prosent, mens det blant mennene er cirka 29 prosent som altså jobber utover ordinær arbeidstid.

Turnus-, helse- og deltidsarbeid

Mye av «skylden» går blant annet til skift- og turnusarbeid, samt at mange jobber i helse- og sosialnæringen. I tillegg jobber mange deltidsansatte utenom ordinær arbeidstid.

Blant dem som arbeider regelmessig utenom ordinær dagtid, er det blitt mer vanlig med skift- eller turnusarbeid de siste årene. For seks år siden, i 2006, hadde to av tre av dem som jobbet utenom ordinær arbeidstid skift- eller turnusarbeid. Seks år frem, i 2012, var den andelden 71 prosent.

I alt hadde 23,7 prosent skift- eller turnusarbeid i 2012, målt som andel av ansatte. På den annen side var det blant personer som ikke jobbet i skift eller turnus, 9,5 prosent som på regelmessig basis jobbet til disse av døgnets timer.

For å gå tilbake til de «opprinnelige» 800 000 som regelmessig jobbet utenom timene 6-18 i 2012, var det cirka 33 prosent av dem som jobbet i helse- og sosialnæringen. I denne bransjen er slikt arbeid veldig normalt, og bransjen har samtidig mange ansatte. For fjoråret oppga 50,5 prosent av de ansatte i denne næringen at de hadde arbeidet utenom ordinær dagtid.

Innen varehandel var det også store deler av de ansatte som jobbet utenom ordinær dagtid i 2012, med 46,6 prosent. Andre næringer der arbeid utenom ordinær dagtid er utbredt er overnattings- og serveringsvirksomhet, samt transport og lagring.

Må jobbe lenger, ikke mer

Da statsministeren, finansministeren og sentralbanksjefen en stund tilbake sa at vi måtte jobbe mer her til lands, mente heller ikke de at man skulle jobbe utover hverken ordinær dagtid eller 37,5-timersuken. Finansminister Sigbjørn Johnsen, selv 62 år, korrigerte dette overfor Vårt Land nylig:

- Det går mer på å mobilisere den samlede arbeidsinnsatsen og ikke minst legge til rette for at seniorer kan stå lengre i arbeid, for de er en stor ressurs.
Vi over 62 er en stor ressurs, sier han til avisen.

Ministeren går selv med planer om fortsatt å jobbe da han runder 70.

- Hvis jeg gjør det, har jeg jobbet i 50 år. Det er ikke så verst, fortsetter han.

Hovedbudskapet til finansministeren er at han ønsker at flere 60-åringer skal stå lenger i jobben, samt hanke inn igjen langtidssyke og uføre.

Det er særlig personer i aldersgruppa 62 til 67 år Johnsen er interessert i å få til å holde ut litt lengre. Han ser selv at det er en positiv trend: fra 2008 er det flere som går av med tidligpensjon, men som fortsetter å jobbe i tillegg til pensjonen.

Det andre hovedmålet er å få flere over fra trygd til jobb. Et tredje mål: å integrere innvandrere bedre i arbeidsmarkedet.

- Selv om vi ligger høyere enn mange andre land i yrkesdeltakelse blant innvandrere, ligger innvandrere betydelig under snittet i befolkningen, sier Johnsen.

[Les mer i artikkel hos SSB]
[Les mer i artikkel hos Vårt Land]


Legg til kommentar

20. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?