Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Vil dempe deltids-Norge
Del artikkelen med venner og kolleger

Norges arbeidsminister ønsker å kutte ned på deltidsarbeidet ved å styrke deltidsansattes rettigheter. «Resten» av Norge ligger på Europa-toppen hva fleksible arbeidstid gjelder.

Arbeidsdepartementet melder i en pressemelding at deltidsansatte skal få lovfestet rett til å få en stillingsandel som er synonym med hvor mye arbeideren faktisk arbeider. Det innebærer rett til utvidet stillingsprosent som samsvarer med den reelle arbeidstiden.

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt i departementet karakteriserer det som et viktig tiltak i kampen mot ufrivillig deltid.

- Ufrivillig deltid er en stor utfordring i norsk arbeidsliv og en viktig årsak til lønnsforskjeller og mindre pensjonsopptjening. Det er viktig å skape en heltidskultur, noe partene i arbeidslivet allerede er i gang med, sier arbeidsministeren i pressemeldingen.

Ufrivillig deltid er spesielt et problem i enkelte sektorer og i kvinneyrkene innen helse- og omsorgssektoren og i varehandelen. Lovforslaget regjeringen ymter frempå med skal bidra til at de som ønsker å jobbe mer, skal kunne det.

Stillingsprosent, ikke gjennomsnitt

Til Fagbladet sier Huitfeldt rett ut at retten til deltid er dagens utfordring for blant annet helsesektoren.

Fra nå av får deltidsansatte sin rett lovfestet til å få en stillingsøkning som er lik den arbeidstiden de jevnt over har arbeidet utover avtalt arbeidstid de siste tolv månedene. LO ønsket en vri på dette, som ikke ble stående: Da forslagene var oppe til høring, ønsket organisasjonen at ansatte skulle få den stillingsprosenten som de hadde arbeidet i gjennomsnitt i løpet av siste år. Ministeren selv ville ikke ta inn begrepet gjennomsnittlig i diskusjonen:

- Jeg tror vi ved å rette oss etter den stillingsprosenten den ansatte har hatt jevnt over, fanger opp det reelle behovet for arbeidskraft, sa hun.

Nye tiltak mot deltid

Dette er de nye tiltakene som skal nedkjempe ufrivillig deltid:

- Plikt for arbeidsgiver til å drøfte bruken av deltidsstillinger med de tillitsvalgte minst én gang i året.
- Lovfestet rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid for deltidsansatte som de jevnt har arbeidet utover avtalt arbeidstid de siste 12 månedene.
- Før arbeidsgiver fatter beslutning om ansettelse i stilling som arbeidstaker krever fortrinnsrett til, skal spørsmålet så langt som praktisk mulig drøftes med arbeidstaker.

Europatopp i fleksibilitet

Regjeringens nettsider melder også at Norge er på topp i Europa med tanke på bruk av såkalt fleksitid på jobb. Det kom EUs statistikkbyrå Eurostat fram til.

Et av statistikkområdene i statistikkmaterialet Eurostat jobbet seg frem til, gjaldt andelen fulltidsansatte mellom 15 og 64 år som har fleksibel arbeidstid, fleksitid. For oss i Norge ble det en plass i tetskiktet på listen, med 54,8 prosent for kvinner og 60,1 prosent for menn som har fleksitid.

Arbeids- og sosialråd Jacob Hanssen ved den norske EU-delegasjonen i Brussel mener det ikke er overraskende at Norge scorer høyt.

- Norge har høy sysselsetting blant kvinner, noe som ikke minst skyldes at en på mange måter har lagt opp til at arbeid og familie kan kombineres, sier Hanssen til Europaportalen ved regjeringen.no.

[Les mer i artikkel hos Arbeidsdepartementet]
[Les mer i artikkel hos Fagbladet]
[Les mer i artikkel hos Europaportalen ved regjeringen.no]


Legg til kommentar

21. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?