Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


EU-toppmøte om arbeidsledighet og økonomi
Del artikkelen med venner og kolleger

Det europeiske råd har nylig avholdt sitt årlige vårmøte, hvor hovedtemaene var ledighet og økonomi.

Mer presist var det ungdomsledighet og den økonomiske situasjonen i EU som var hovedtrekkplasterne for møtedatoene før påsken. Tross stort fora, ble ingen store beslutninger truffet.

- Møtet forløp i stor grad som forventet, og konklusjonstekstene var blitt drøftet av medlemslandene i mange runder. Hovedinntrykket er at det ble et møte som drøftet viktige saker og temaer, men uten at store beslutninger ble fattet. Den dramatiske situasjonen på Kypros ble overlatt til eurogruppens finansministre, sier nestleder Niels Engelschiøn ved den norske EU-delegasjonen i Brussel på regjeringens nettsider.

Han forteller til regjeringen.no at møtet var sentrert rundt den økonomiske krisen i eurosonen.

Faren for at selve euroen forsvinner, er liten, skriver nettsiden videre. Men til tross for dette og at markedet er optimistisk nå enn tidligere, er ikke krisen over. Den høye arbeidsledigheten på opp mot seks millioner personer under 25 år, er en rekord som bekymrer. Kommisjonen og Rådet i EU ønsker å redusere ungdomsledigheten.

Den norske EU-delegasjonen kommenterer at det under toppmøtet også var stor enighet i hvilke utfordringer EU står overfor, og hvordan disse må håndteres. Det europeiske råds president, Herman van Rompuy, uttalte blant annet at EU har funnet den
rette medisinen til den økonomiske krisen, og at denne medisinen nå må få virke.

Økning i arbeidsledige i Norge

Nasjonalt økte arbeidsledigheten her hjemme for mars måned med 1 200 flere helt arbeidsledige, i følge NAV. Per i dag er ledigheten på 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Joakim Lystad i NAV har sin forklaring på dette:

- Ledigheten øker nå i nesten alle yrkesgrupper. Noe av økningen i antall helt ledige henger sammen med at det er 400 færre som deltar i arbeidsmarkedstiltak denne måneden, sier arbeids- og velferdsdirektør Lystad på NAVs nettsider.

Antallet registrerte som helt arbeidsledige ved utgangen av mars hos NAV er på 70 000 personer. I tillegg kommer 19 000 på tiltak. Sett i forhold til fjoråret er dette 2 300 flere enn samme måned det året, som tilsvarer en økning på tre prosent.

Justert for sesongvariasjoner har summen av helt arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak gått opp med 800 fra februar til mars. Summen av helt arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak er nå 88 800, og utgjør 3,4 prosent av arbeidsstyrken.

Fire hovedmål

Under toppmøtet i EU la Van Rompuy videre vekt på viktigheten av å finne en god balanse mellom fire ulike hovedmål og søke å oppnå disse parallelt. Debatten mellom stats- og regjeringssjefer dreide seg også i stor grad om disse punktene:
- Gjenopprette og opprettholde finansiell stabilitet.
- Sikre sunne offentlige finanser.
- Umiddelbart bekjempe arbeidsledigheten, og i særdeleshet ungdomsledigheten.
- Reformere for langsiktig vekst og konkurranseevne.

[Les mer i artikkel hos regjeringen.no]
[Les mer i artikkel hos NAV]


Legg til kommentar

19. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?