Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


9,5 prosent uførepensjonister
Del artikkelen med venner og kolleger

NAV melder om stabil uføreutvikling, hvor 309 000 var registrert som uførepensjonister. Samtidig er yrkesdeltakelsen blant nordmenn i alderen 55-64 år 69,6 prosent.

De 309 000 registrerte uførepensjonistene er i alderen 18 til 67 år,og utgjør altså 9,5 prosent. En stabil andel arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad er relativt fornøyd med:

- Andelen har holdt seg stabil de siste tre årene. Ser man på ulike aldersgrupper, er derimot bildet mer variert. De eldste aldersgruppene fortsetter å redusere sin uføreandel, mens vi ser en svak, men bekymringsfull økning blant de unge, sier Lystad i en melding fra NAV selv.

Ned og bekymrende opp

Det store bildet er altså at det har vært nedgang blant de eldste, men oppgang blant de yngre.

- Unge med helseproblemer er en prioritert gruppe for oppfølging i NAV. De som får innvilget uførepensjon utgjør en tallmessig liten gruppe. Samtidig gir det grunn til bekymring at denne gruppen øker. Vi trenger mer kunnskap om hvilke tiltak som best kan hjelpe disse ungdommene inn i arbeid, sier Lystad.

Blant befolkningen over 60 år har det kommet en reduksjon i uføreandel de siste ti årene på 5,8 prosent. Den utviklingen har fortsatt det siste året.

- Nedgangen blant de eldste må ses i sammenheng med at eldre nå i gjennomsnitt har høyere utdanning, bedre helse og lavere arbeidsbelastning enn tidligere, forteller NAV-direktøren.

Yrkesdeltakelsen i nordiske land god

Blant de eldre i nabolandet Sverige har det blitt foretatt en undersøkelse med tanke på deres pensjonsreform fra 1999. Det skriver seniorpolitikk.no. Både generøse skatteregler for eldre i arbeid og større informasjonskampanjer var blant lokkemidlene, men det hjalp ikke stort.

Svenskene kan fra de 61 år velge når de skal ta ut pensjonen. 10 prosent gjør det før fylte 65, og 10 prosent fortsetter å jobbe etter 65 år. 80 prosent av svenskene som fortsatt er i arbeid ved fylte 61 år, pensjonerer seg når de er 65.

Eurostat har gjort en undersøkelse på prosentvis yrkesdeltakelse i aldersgruppen 55 til 64 år. 69,6 prosent av nordmennene er i arbeid.

I EU er snittet 47,4 prosent, noe alle de nordiske landene er høyt over. I Finland er prosentandelen på 57 prosent, Danmark 59,5 prosent og i Sverige 72,3 prosent. «Vinnerlandet» er Island med hele 79,2 prosent yrkesdeltakelse.

[Les mer i artikkel hos NAV]
[Les mer i artikkel hos seniorpolitikk.no]


Legg til kommentar

21. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?