Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Revidert budsjett viser trygghet
Del artikkelen med venner og kolleger

«Et budsjett for vekst og velferd», skriver regjeringen.no om det reviderte nasjonalbudsjett. LO skriver at budsjettet gir «trygg styring».

Forslag til revidert statsbudsjett er i dag tirsdag lagt frem. I følge regjeringens egne nettsider vil budsjettet bygge opp under en stabil utvikling i norsk økonomi, som går godt. Finansministeren hviler dog ikke på laurbærne.

- Vi kan ikke basere oss på at de gode tidene fortsetter av seg selv, sier Sigbjørn Johnsen i pressemeldingen ved Finansdepartementet.

Norsk økonomi går bra, men er samtidig en todelt variant. Mens aktiviteten vokser sterkt i næringer som leverer til oljevirksomheten, gjør høye kostnader og lavere etterspørsel i eksportmarkedene situasjonen krevende for andre deler av konkurranseutsatt sektor.

- I lys av situasjonen i norsk økonomi er det riktig å holde igjen i bruken av oljepenger, sier finansminister Johnsen.

Regjeringen.no skriver at den regjeringen følger handlingsregelen for en gradvis innfasing av oljeinntekter i norsk økonomi. Den tar hensyn til kronekursen og konkurranseutsatte virksomheter – og legger vekt på at budsjettpolitikken som nå er lansert ikke skal bidra til å forsterke oppgangen i økonomien.

Samtidig ser man helst at revisjonen av 2013-budsjettet skal gi en lavere bruk av oljepenger enn lagt til grunn i fjor høst.

I år skal regjeringen i følge eget budsjettforslag bruke oljeinntekter på knappe 125 milliarder kroner. Det tilsvarer 3,3 prosent av anslått kapital i «Statens pensjonsfond utland». Bruken av oljepenger er hele 28 milliarder kroner mindre (!) enn forventet realavkastning av selve fondet.

LO om revidert

Landsorganisasjonen (LO) skriver at budsjettet er «en mellomstasjon som bekrefter regjeringens trygge styring av norsk økonomi». LO er fornøyd med at regjeringen ikke skusler bort muligheter på generelle skattelettelser, men heller bruker skatt som aktivt styringsverktøy (av den norske økonomien). Samtidig skriver LO at man legger opp til styrking av kommuner og offentlig sektor ellers, inn mot 2014, som bekymrer organisasjonen.

LO ytrer også bekymring over inkluderingen av utsatte grupper i arbeidsmarkedet, som har det tøft i konkurranse med det LO betegner som «altfor billig importert arbeidskraft».

FFO om revidert

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) legger sin fokus på hvilke punkter som er interessante i det nye, reviderte statsbudsjettet, sett opp mot sine medlemsorganisasjoner.

Organisasjonen biter seg merke i at budsjettet legger opp til at det vil bli flere tiltaksplasser for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det vil også styrke tolketjenesten her til lands. FFO påpeker også at bevilgningen på arbeidsavklaringspenger har blitt redusert.

I tillegg legger regjeringen i følge FFO til rette for å sikre en god og bærekraftig omsorgstjeneste i en Stortingsmelding om morgendagens omsorg. Det bevilges også økte midler til et program for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk. Et siste poeng FFO trekker frem er at det også settes av en økt bevilgning på tolv millioner kroner til satsing på hverdagsrehabilitering.

Hundretusener arbeidsdager tapt årlig

Samtidig skriver Statistisk Sentralbyrå (SSB) om at arbeidskonflikter er grunnen til at så mye som 361 000 arbeidsdager går tapt hvert år.

Arbeidskonflikter gjør arbeidshverdagen blant det norske folk litt tyngre. For fjoråret ble det registrert elleve arbeidskonflikter hvor til sammen 41 800 arbeidstakere var involvert. Statistikkmessig ble det registrert flest tapte arbeidsdager innenfor helse- og sosialtjenester. Her var også så mange som 25 500 arbeidstakere involvert.

I alt ga det et tap op 252 000 arbeidsdager, det vil si 70 prosent av alle tapte arbeidsdager det året. Årsaken til dette var en stor streik blant ansatte i kommunene.

Det er spesielt i år med hovudoppgjer, som i 2012, at det som regel er flere tapte arbeidsdager enn i år med mellomoppgjør. Det viser statistikkene. Det er hovudoppgjør annethvert år, og tilbake i 2010 var antall tapte arbeidsdager 500 009. For 2009 og 2011 var tallene henholdsvis 180 og 526 dager.

[Les mer i artikkel hos regjeringen.no]
[Les mer i artikkel hos LO]
[Les mer i artikkel hos FFO]
[Les mer i artikkel hos SSB]


Legg til kommentar

21. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?