Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Nye virkemidler i jakten på flere IA-bedrifter
Del artikkelen med venner og kolleger

Fra 1. juli vil  en rekke nye støtteordninger tre i kraft for IA-bedrifter.  De vil kunne motta støtte fra staten for tilretteleggingstiltak for å få sykmeldte tilbake i arbeid, i tillegg til at arbeidsgiveravgiften for arbeidstakere over 62 år blir senket med 4 prosentpoeng. Virkemidlene er dermed lagt fra Staten sin side for å få flere bedrifter til å bli med på å skape et inkluderende arbeidsliv. 

 

Forebygge istedenfor å reparere.

En viktig del av intensjonsavtalen som ble inngått 3. oktober 2001 er å drive forebyggende arbeid, slik at man er i forkant av eventuelle sykemeldinger.  Tilretteleggingstiltakene for dette er mange.  Bedrifthelsetjenester får nå honorar for å drive kartlegging, utreding, igangsetting og oppfølging av problemer i bedriften knyttet opp mot forebygging av sykdom og bygging av et inkluderende arbeidsmiljø.  Det er ikke bare snakk om legge til rette for arbeidstakere og arbeidssøkere som har redusert funksjonsevne, men også arbeidstakere som står i fare for å bli sykemeldt.  IA-virksomheter vil også få en egen refusjonstakst i folketrygden for arbeid med å tilbakeføre langtidssykemeldte og uførepensjonister til arbeid.

 

Utregning av tilskudd

For bedrifthelsetjenesten er det lagt inn en ramme på 490 kroner i timen pr oppdrag, men man får ikke støtte for mer enn 6 timer pr oppdrag.  Et oppdrag for en BHT går gjerne i å utrede og komme med forslag for bedriften om hva som kan gjøres for en arbeidstaker.  Bedriften sin oppgave blir da å iverksette forslagene.  Også her finnes det en tilskuddsordning dersom bedriften får en ekstra utgift utover kroner 250 pr dag.

 

Leger plikter funksjonsvurdering

De nye forskriftene plikter også leger til å vurdere om sykemeldte kan være i delvis arbeid gjennom en såkalt forenklet funksjonsvurdering.  Mange leger har praktisert en slik funksjonsvurdering fra første mai, men fra første juli er dette en lovpålagt plikt. Dette sikrer en lettere tilbakekomst for arbeidstaker, i tillegg til at man opprettholder kontakten mellom arbeidsmiljø og den sykemeldte. 

 

Formålet med IA-bedrifter er tredelt.  For det første ønsker man å redusere sykefraværet.  Det andre punktet innebærer å få flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne i arbeid eller uføretrygdede tilbake. I tillegg er det et prioritert mål å øke den reelle pensjoneringsalderen, som de siste årene har sunket kraftig.


Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?