Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidssøkere fornyød med Aetat
Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeidssøkere blir mer og mer tilfreds med Aetats service. En brukerundersøkelse gjennomført i våres blant 6 300 arbeidssøkere viser en sterkt økende tilfredshet med Aetat. Totalt uttrykker nå 70 prosent av arbeidssøkerne at de er fornøyd med Aetats service helhetlig sett. Dette er en økning på hele fem prosentpoeng.

 

Møtt med respekt

Brukerundersøkelen er gjennomført blant de som sto registrert i Aetats register ved utgangen av april 2003. 6 300 helt ledige, delvis sysselsatte, ordinære tiltaksdeltakere og yrkeshemmede er intervjuet. Undersøkelsen gjennomføres to ganger årlig. En økende andel brukere opplever å bli møtt med respekt når de henvender seg til Aetat. 74 prosent er tilfredse med dette, mot 71 prosent for et halvt år siden. 61 prosent er tilfredse med den informasjonen Aetat gir, mot 57 prosent høsten 2002.

 

- Ser resultater

-           Nå ser vi resultater av det arbeidet vi gjør, og den positive utviklingen motiverer oss til å bli enda bedre, sier arbeidsdirektør Inger-Johanne Stokke.

 

Seniorene mest fornøyd
Seniorene er mest fornøyde med Aetat, mens de yngste brukerne er minst fornøyd går det frem av undersøkelsen. 60 prosent i gruppen 50+ svarer de er fornøyde, mens langt færre, 41 prosent, i gruppen 18-29 år sier de er tilfredse med servicen. I alt 288 personer er med i undersøkelsen. At tilfredsheten varierer med alder samsvarer med Arbeidsdirektoratets undersøkelser fra 1996 og 2001. Direktoratet antyder årsaken kan være at ulike aldersgrupper har ulike forventninger til hva etaten kan tilby dem. Den eldre arbeidssøkeren forventer kanskje ikke å få så mange jobbtilbud, og møter opp med lavere forventninger enn de yngre arbeidssøkerne.

 

Øker med alderen

Andelen langtidsledige er også økende med alderen, og langtidsledige er prioriterte arbeidssøkere hos Aetat. De får ofte mer veiledning og rådgivning, noe som kan gi et mer positivt inntrykk av etaten.

 

Ønske om mer informasjon

Arbeidsdirektør Stokke mener den økende tilfredsheten trolig kan knyttes til at etaten har fått flere personalmessige ressurser, og dermed bedre evne til å betjene brukerne. Ytelsesforvaltningen er også bedret de siste måneder. Mer enn 90 prosent av alle dagpenge- og attføringssøknader blir nå behandlet innen 14 dager, og 93 prosent av brukerne opplever utbetalingene som stabile. 31 prosent av brukerne oppgir at de har opplevd forsinkelser eller andre problemer med utbetalingene i år, betydelig færre enn for ett år siden, da 51 prosent oppga at de hadde opplevd slike problemer. Selv om tilfredsheten med Aetat har hatt en sterk økning, er det fortsatt potensial for videre forbedring av tjenestene. Undersøkelsen antyder at brukerne ønsker mer informasjon fra Aetat, særlig i form av jobbveiledning, muligheter for omstilling på arbeidsmarkedet og rettigheter knyttet til dette.

a>
href=http://

Legg til kommentar

23. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?