Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Åpent kontorlandskap?
Del artikkelen med venner og kolleger

Posten og Tromsø kommune er blant arbeidsplassene som følger oljeplatformene og konsulentbyråers løsninger med et åpent kontorlandskap uten faste plasser.   Telenor åpne kontorløsning kopieres av stadig flere, men bringer ikke bare positive erfaringer.

Effektivitet og produktivitet er to argumenter som blir brukt blant bedrifter som bestemmer seg for å gi sine ansatte ett felles kontor.  Man ønsker at et tettere samarbeid vil gjøre arbeidstakerne mer produktive, mens den hel-elektroniske verdenen vil gjøre arbeidsplassen mer strømlinjeformet og dermed mer effektiv. 

Overgangen fra et kontor med personlig sjarm og bunker med saksdokumenter, til en realitet med alt elektronisk sammen med arbeidskollegaene dine, blir for mange en vanskelige endring.   

Ukonsentrerte og lite produktivitet
Oddvar Skjæland er psykolog med doktorgrad i arkitekturpsykologi.  På oppdrag fra offentlig og privat næringsliv har han utført mange undersøkelser om et åpent kontorlandskap fører til høyere produktivitet. 
          På individnivå rapporterer et stort flertall redusert personlig effektivitet og kvalitet, sier Skjæveland til Psykisk Helse.

Spesielt førte den åpne kontorløsningen til et konsentrasjonsproblem.  Med mange mennesker rundt seg, hadde de ansatte vanskelige for å konsentrere seg om oppgavene.  Ved å være konstant tilgjengelig for sine kolleger, fikk man oftere stykket opp tankerekken.

Skjæland får støtte av forsker og psykolog Knut Inge Fostervold ved Universitetet i Oslo:
-           Det er en forestilling om bedret samarbeid og kommunikasjon som ikke stemmer med virkeligheten. Flere studier har konkludert med at kommunikasjonen ikke blir bedre. Arbeidstagerne klager på manglende privatliv og støy. Ofte bygger man opp skall rundt seg for å minske tilgjengeligheten, sier han til Dagsavisen.

Privatliv
I følge arkitekturpsykologen visker et åpent kontorlandskap ut grensene mellom privat og jobbliv.  Man er i full offentlighet hele tiden, og ubehagelige og overraskende telefoner må takles mens kollegaene dine står rundt deg.  En gråtende medarbeider som har mistet en i nær familie, kan betraktes av alle.
            Utviskingen av skillet mellom jobb og privatliv medfører ikke bare at man tar jobben med seg hjem, men også at man tar privatlivet med seg på jobben, sier han.

Psykisk vil den nye løsningen være mer slitsom for noen enn for andre.  Den enkeltes behov for privatliv varierer med situasjon og personlige egenskaper.  Skjæland advarer mot at landskapene kan skape en konkurranse mellom de ansatte som ikke alle takler like godt, og minner om at psykiske problemer er den største årsaken til økningen i sykefraværet.

Økt samvær
Telenor sine erfaringer viser at den nye typen kontor gir bedre samarbeid på tvers av fagområder, økt teamfølelse og større idérikdom.  I en sterk kommentar går Dag Melgaard, pressetalsmann i Telenor ASA, i mot forskerne og peker på en rekke grep som er blitt gjort for å skape et fleksibelt arbeidsmiljø som passer alle ansatte.

I vår fulgte Posten etter med et kontorlandskap som skal romme 800 ansatte.  Effektiviteten er sikret ved å kalkulere med at ikke alle trenger en kontorplass samtidig.  Hver kontoretasje har 80 pulter for sine 100 arbeidstakere.  Overbooking kaller man det. 

(29.7 2003)


Åpent kontorlandskap?

04. april, 2005

magnhild landrø

veldig interessant for et verneombud! Og kanskje aller meste interessant er det at næringslivet i det hele tatt har havnet i den situasjon at det er blitt nødvendig å operere med arkitektpsykologer og organisasjonsendringspsykologer for å bøte på all ulykksaligheten som følger i kjølvannet av denne ubegrensede åpenheten. Jeg trodde ellers at åpenhets-moderniteten hadde gitt seg for lengst...

Legg til kommentar

28. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?