Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsledigheten øker ikke lenger
Del artikkelen med venner og kolleger

Situasjonen på arbeidsmarkedet har nå stabilisert seg etter kraftig vekst i ledigheten i første halvår. Ved utgangen av juli er det registrert 97.600 helt ledige arbeidssøkere, viser tall fra Aetat. Samtidig sier Aetat at de nå ser mer optimistisk på arbeidsmarkedet enn på lenge.

- Usikre tall
97.600 helt ledige vil si at 4,1 prosent av den totale arbeidsstyrken er helt uten arbeid. Tallet på helt arbeidsledige falt med 2.000 personer i juli, justert for sesongvariasjoner. Dette skyldes blant annet at flere har deltatt på arbeidsmarkedstiltak enn hva som er vanlig i juli og dermed falt ut av statistikken over helt arbeidsledige. Arbeidsledigheten har derfor holdt seg omtrent uendret den siste måneden, viser tallene fra Aetat.

-           Det hefter stor usikkerhet ved ledighetstallet for juli, men tallene tyder på at det er positive tegn i arbeidsmarkedet. Jeg har særlig merket meg at den samlede ledigheten ikke økte fra juni til juli og at situasjonen i industrien har stabilisert seg, sier arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman.

Industriledigheten flater ut
Som Norman har merket seg har det den siste måneden ikke vært noen økning i ledigheten innenfor bransjene industriarbeid, helse, pleie og omsorg og handelsarbeid.

-           Vi ser lyspunkter i industrien og i varehandelen. Ledigheten vokser ikke så sterkt som før. De omfattende oppsigelsene og permisjonene fra de fire første månedene har stoppet opp, sier avdelingsdirektør Stein Langeland i Aetat.

I går offentliggjorde Aetat tall for arbeidsmarkedet ved utgangen av juli. Tallene viser at tendensen med uendret ledighet i industrien holder seg. Etter sterk vekst i antallet registrerte ledige industriarbeidere de fire første månedene i år, falt industriledigheten kraftig i mai. I juni og juli har den vært svakt fallende.

-           Også i varehandelen er det tegn til bedret arbeidsmarked. Det samsvarer bra med bransjens egen oppfatning, sier Langeland.

Det er imidlertid fortsatt økende ledighet innenfor bransjene transportarbeid, ingeniørarbeid, IKT og annet teknisk arbeid.


17.600 flere arbeidsledige
Ledigheten i Finnmark og Vest-Agder flater nå ut, mens den øker kraftig i Troms. Oppland og Sogn og Fjordane har lavest ledighet med 2,5 prosent, mens Finnmark fremdeles har den høyeste ledigheten med 5,7 prosent.
Om lag 25 prosent av de arbeidsledige i juli har høyere utdannelse. Utviklingen skyldes ifølge Aetat stor tilstrømning av nyutdannede arbeidssøkere fra universitet og høyskole. Ledigheten er likevel fortsatt lavest for personer med høy utdannelse.
Ved utgangen av juli 2003 var det registrert 17.600 flere helt arbeidsledige enn for ett år siden.
-           Det er fortsatt grunn til å følge arbeidsmarkedsutviklingen årvåkent. Etterspørselen etter arbeidskraft er fortsatt lav og mange arbeidssøkere kan komme til å melde seg ved arbeidskontorene i august. Det er viktigere enn noen gang at den økonomiske politikken videreføres og at Aetats arbeid fortsetter med full styrke, avslutter Norman.

 Les mer på; www.aetat.no


Legg til kommentar

17. august, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?