Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Utvidet fritak for arbeidsgiveravgift
Del artikkelen med venner og kolleger

Regjeringen vil gjøre det lettere for privatpersoner å ha ”hvit” vaskehjelp i hjemmet. I dag må du som privatperson betale arbeidsgiveravgift hvis du har vaskehjelp eller annen hjelp i huset som koster deg mer enn 30 000 kroner i året. Nå vil finansminister Per-Kristian Foss øke denne beløpsgrensen til 50 000 kroner. Det kan bety at det blir billigere å bruke ”hvit” arbeidskraft.

 

Kamp mot ”svart” arbeid

I 1996 ble det innført en forenklet oppgjørsordning for private arbeids­opp­drag i hjem og fritidsboliger. Forenklingen skulle gjøre det lettere for private oppdragsgivere å oppfylle sine forpliktelser overfor skatte­myndighetene. Man forventet også at forenklingen ville være et godt middel i kampen mot svart arbeid. Samtidig ble det gitt fritak for plikten til å betale arbeidsgiver­avgift når de samlede lønnsutbetalingene fra husstanden i løpet av ett år ikke overstiger 30 000 kroner.

 

- Mer romslig ordning

Grensen på 30 000 kroner er ikke blitt endret siden 1996. Som et ledd i arbeidet mot svart økonomi, vil Regjeringen foreslå at grensen økes til 50 000 kroner i forbindelse med budsjettet for 2004.

-           Vi foreslår å øke beløpsgrensen fordi den har vært uendret siden 1996, og for å gjøre ordningen mer romslig. Den er til god hjelp for dem som har hjelp hjemme og dem som utfører tjenestene får mer ordnede forhold, sier finansminister Per-Kristian Foss til VG.

Økningen kan gjøre det enklere og rimeligere for privatpersoner å få hjelp til f.eks. renhold, snømåking og hagestell i hjem eller hytte.

 

Tall fra Skatteetaten viser at det i 2001 var 2648 personer her i landet som ifølge lønns- og trekkoppgaver utbetalte ”godtgjørelse til privatpersoner for arbeidsoppdrag i oppdraggiverens hjem”.

 

Regler

Beløpsgrensen som foreslås hevet til 50 000 kroner, omfatter samlede utbetalinger av lønn fra en husstand. Feriepenger, verdi av fri kost og losji, eller lignende goder skal medregnes når de benyttes. Eventuelle utbetalinger som ikke overstiger 1 000 kroner samlet i inntektsåret, som er skattefrie for mottaker, skal også regnes med. Utbetalinger av lønn som er fritatt for arbeidsgiveravgift skal derimot ikke regnes med i grunnlaget. Dette gjelder for eksempel lønn til privat pass av barn som ikke har fylt 12 år før utgangen av inntektsåret.

 

Videre må det inngås en avtale om oppdraget, og både arbeidsgiveren og den som utfører arbeidet må være privatpersoner. Det kan altså ikke inngås en avtale via arbeidsgiveren til den som skal utføre arbeidet. Lønnen som utbetales kan ikke være fradragsberettiget for arbeidsgiver, verken direkte eller gjennom avskrivninger. I tillegg må visse vilkår vedrørende arbeids­takeren være oppfylt. For det første må denne ikke utføre lignende arbeid som ledd i sin egen næringsvirksomhet. For det andre må slike arbeids­oppdrag ikke utføres i et omfang som innebærer at aktiviteten av denne grunn må regnes som næringsvirksomhet, eventuelt utvidelse av eksisterende næringsvirksomhet.

Finansdepartementet har også bedt Skattedirektoratet å utrede andre forenklinger med å ha for eksempel vaskehjelp hjemme.

Mer informasjon finner du i Skatteetatens brosjyre ”Lønnsarbeid i heimen – enklare og billegare”  www.skatteetaten.no.

oks.com >books
x;

Legg til kommentar

17. august, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?