Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsskader rapporteres ikke
Del artikkelen med venner og kolleger

En undersøkelse gjort av Tidskrift for Den norske lægeforening, kommer det frem en høy underrapportering av arbeidsskader.  Leger plikter å melde til Arbeidstilsynet ved skader som oppstår på arbeidsplassen.  Allikevel viser undersøkelsen at kun 9 prosent ble varslet til Arbeidstilsynet.  Dette er langt verre enn Arbeidstilsynets tidligere antagelser.

Undersøkelsen er basert på  en sammenlikning av arbeidsskader behandlet ved Legevakten i Oslo og Ambulansetjenesten og skader registrert av Arbeidstilsynet.  Av 1 153 skadetilfeller ble kun 150 rapportert til Arbeidstilsynet.  Hvert enkelt skadetilfelle skal imidlertid rapporteres med en enkel RTV-blankett.  Av 208 alvorlige skader, ble kun 19 (9%) varslet til Arbeidstilsynet.

Legers meldeplikt
Etter Arbeidsmiljøloven skal slle skader eller sykdommer som legen antar skyldes pasientes arbeidssituasjon skal meldes fra til Arbeidstilsynet.  Dette plikter legen å gjøre, siden dette er Arbeidstilsynets eneste mulighet til å kunne målrette sitt forebyggende arbeid.  Skjemaet omfatter opplysninger om pasient og arbeidsgiver, yrke, sykdommens art og bakgrunn for sykdommen.  Det er opp til legen å avgjøre hvilke tilfeller som bør meldes.

Sykdommer som astma, senebetennelse og eksem og helseplager som hodepine og psykisk uro kan oppstå eller forverres i arbeidsmiljøet.  Og, hvis et arbeidsmiljø kan skade en arbeidstaker er risikoen høy for at dette kan ramme flere kolleger. 

Arbeidstilsynets statistikk
I 2002 ble det registrert 18 965 skader til Arbeidstilsynet.  Arbeidstilsynet har selv regnet med en underrapportering på 50-75 prosent.  Undersøkelsen gjort av Tidskriftet for Den norske lægeforening viser en underrapportering på 90 prosent.  På grunn av erfaringer med forsinkelse i meldingene fra trygden, konkluderer undersøkelsen med en underrapportering på 75-80 prosent.   Det vil si at kun 2 av 10 skadetilfeller blir rapportert til Arbeidstilsynet.  Det egentlige antall skadetilfeller som oppstår på arbeidsplasser i Norge er da nærmere 100 000.

Rapportering av arbeidsrelaterte sykdommer er enda dårligere.  Det er svært vanskelig for en lege å relatere lidelser som astma eller hodepine til arbeidsplassen.

Arbeidsgivers ansvar
Arbeidsgiver skal rapporter om ulykker som resulterer i død eller alvorlig skade til Arbeidstilsynet og politiet.  På den måten kan Arbeidstilsynet avgjøre om arbeidsplassen må inspiseres, for å unngå flere tilfeller av skader.  Tilsynet har sin egen definisjon på hva som er alvorlig skade, og hvert år undersøker Arbeidstilsynet vel 1 000 arbeidsplasser etter en slik melding. 

Rapporteringsgraden av slike tilfeller fra arbeidsgiver er i likhet med legers meldeplikt dårlig.  Tidligere har man ikke hatt noen statistikk over arbeidsgivers rapportering.  Men, undersøkelsene konkluderer med at kun 9 prosent (19 av 208)av alvorlige skader blir meldt i fra om av arbeidsgiveren.  I følge undersøkelsen gjort av Tidskriftet er det til og med påvist at ikke alle dødsulykker meldes.

8 av 10 arbeidstakere som ble rammet av en alvorlig skade samtykket med at Arbeidstilsynet kunne varsles om ulykken.  Andelen pasienter som samtykket økte i grad med alvorligheten av skaden.

Konklusjon
Studien konkluderer med at Arbeidstilsynets nåværende system for rapportering er for dårlig.


Legg til kommentar

17. august, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?