Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Likestilling
Del artikkelen med venner og kolleger

En rapport utarbeidet av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), viser at det fremdeles er klare skiller mellom yrkesvalg for kvinner og menn.  Samtidig lanserer NHO sitt likestillingsprosjekt Female Future, som arbeider for flere kvinner i lederstillinger.

"Kjønnskulturer i arbeidslivet. Et forprosjekt for LO" heter rapporten som i disse dager publiseres av AFI.  Forstudiet viser klart at likestilling og kjønn fremdeles er et viktig tema i dagens arbeidsliv.  I rapporten hevdes det at vi nå trenger å bruke all kunnskapen vi har til å bryte de siste årenes ”likestillingspause”.  I tillegg kommer det fram konkrete forslag til løsninger og tiltak.

Female Future
Næringsminister Ansgar Gabrielsen er blant deltakerne på det første seminaret arrangert i regi av ”Female Future – mobilisere talent”.  Tema for seminaret er fremtidens styreverv og styrekompetanse, med fokus på å utnytte det totale talent.  Blant annet vil man dreie debatten fra kvotering i styreledelsen til kompetanse, mangfold og verdiskapning.

Panelutvalg som skal diskutere disse spørsmålene er blant annet: næringsminister Ansgar Gabrielsen, Grete Faremo, Storebrand, Kate Rodin, styremedlem i Aker Kværner, Knut Traaseth, Aksjonærforeningen, Hilde Ringereide, Norske Shell og Cecilie Ditlev-Simonsen, Norsk Hydro - med oppsummering fra Torger Reve, studirektor for BI.

Likestillingspause
I Norge har det siste tiåret gitt lite nytt i debatten om likestilling.  I rapporten fra AFI peker man på økonomiske årsaker som globalisering og omstilling.  I tillegg har det vært politiske endringer med økt liberalisering og markedsstyring.

Arbeidssituasjonen har blitt sterkt endret i det samme tiåret.  7 av 10 arbeider nå i offentlig eller privat tjenesteyting.  Kravet til kunnskap og kompetanse stiger.  Dette har på sin side ført til at mange sier de er avhengig av forholdet til andre, om det er kunder, kolleger, elever eller pasienter.  Samtidig må arbeidstakeren føle mestring av relasjoner i arbeidet.

Tvunget likestilling
Myndighetene har understrekt viktigheten av å få en økt kvinneandel i norske bedrifters ledelser og styrer.  Innen 2005 ønsker myndighetene at andelen kvinner på toppledernivå skal stie til 40 prosent.  Oppnår man ikke dette målet vil man innføre kjønnskvotering.  I 2002 var det 8,6 prosent kvinner i norske styrer i allmennaksjeselskapene.  På toppledernivå i NHOs medlemsbedrifter er kun 7,4 prosent kvinner.

Påmelding til seminaret i regi av ”Female Future – mobilisere talent” må skje innen 1. september.  Seminaret arrangeres på NHOs konferansesenter, 5 september.
 

[Les mer på AFI sine hjemmesider]
[Les mer hos NHO]

oks.com >books
oks.com >booksx;> (20.8 2003)

Legg til kommentar

17. august, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?