Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Bremser arbeidsinnvandringen
Del artikkelen med venner og kolleger

Statsminster Kjell Magne Bondevik fryktet at Norge skulle bli eneste land i Europa med åpne dører for arbeidsinnvandring etter EU-utvidelsen.  Derfor foreslår regjeringen en overgangsmodell som vil begrense arbeidsinnvandringen til Norge.  Et av hovedkriteriene er at den arbeidssøkende allerede er i arbeid.

          I utgangspunktet hadde vi ikke tenkt å ha noen overgangsordninger. Men når alle andre rundt oss gjør det, ville det blitt vanskelig å bli stående alene.  Det ville ført til et urimelig press på Norge, sier statsminister Kjell Magne Bondevik.

Det er kun Irland av EU-landene som ikke har varslet om en tilsvarende begrensning av arbeidsinnvandringen etter utvidelsen med ti nye EU-medlemmer. 

Overgangsordning
Statsministeren understreker derimot at dette kun er tenkt som en overgansordning.  Regjeringen ønsker at grunnprinsippet bak EU og EØS med de fire friheter, det vil si fri flyt av arbeidskraft, kapital, tjenester og varer, fremdeles skal være gjeldende.

-           Vi ser at land etter land introduserer overgangsordninger, og det blir vanskelig, for ikke å si umulig, for oss å ikke gjøre noe. Vi er tilhengere av fri bevegelse av personer. Det er en hovedidé innen EU og EØS. Derfor er vi opptatt av at det blir korte overgangsordninger, som koordineres mellom EØS-landene, sier Bondevik.

Også kommunal- og regionalminister Erna Solberg påpeker dette i pressemeldingen om EØS-utvidelsen.
-           I en periode er det imidlertid nødvendig å ha overgangsregler for å forebygge mulige negative konsekvenser for arbeidsliv og velferdsordninger i Norge, sier hun.

Unngå sosial dumping
LO stiller seg bak forslaget om en overgangsordning, og mener dette kan bidra til å forhindre negative konsekvenser av et åpent arbeidsliv.
          Vi er fornøyd med at regjeringen nå er kommet fram til det samme som vi kom fram til før jul, sier LO-leder Gerd-Liv Valla til NTB.

En av to hovedgrunner til at regjeringen velger å foreslå en slik overgansperiode er faren for sosial dumping.  Dette er også partene i arbeidslivet opptatt av.
          Nå mener vi det er fornuftig å ha krav til arbeidstillatelse for å unngå sosial dumping. Det er ikke for å stenge noen ute. Det er en lang liste med tiltak som burde gjennomføres før overgangsreglene oppheves. Det er fornuftig at det ikke er satt en tidsramme, sier Valla.

For det andre kan slike regler dempe økningen i innvandringen de første årene og dermed redusere presset på velferdsordninger som arbeidstakere fra EØS-land har rett til. Flere EU-land legger vekt på det i sine vurderinger.

-            Overgangsregler skal bidra til at de som kommer hit, får en skikkelig jobb som de og eventuelle familiemedlemmer kan leve av.  Da er det ikke tilstrekkelig å arbeide ti timer i uka, som ifølge EU-domstolen kan være nok til å bli regnet som arbeidstaker med fulle sosiale rettigheter, påpeker Solberg.

(10.2 2004)


Legg til kommentar

09. desember, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?