Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Et lite velfungerende arbeidsliv
Del artikkelen med venner og kolleger

Et velfungerende arbeidsliv mister ikke 20 000 funksjonshemmede arbeidstakere i løpet av et år, påpeker leder for FFO Arnt Holte.  Han mener at dette understreker viktigheten av at de funksjonshemmede også får innflytelse over arbeidet som blir gjort med IA, der ingen organisasjoner representerer de funksjonshemmede.

-           Et velfungerende arbeidsmarked stenger ikke funksjonshemmede arbeidssøkere ute, understreket FFOs leder Arnt Holte i høring hos Kommunalkomiteen på Stortinget.

FFO har i sin kommentar til Kommunalkomiteens rapport om ”et velfungerende arbeidsliv”, kommet med en rekke svakheter i dagens system.  Dagens arbeid for et mer inkluderende arbeidsliv fokuserer ikke nok på avtalens andre delmål, er en av hovedkonklusjonene.  Hovedfokus i dag ligger på sykefraværet.

For at denne skjevheten skal rettes opp, mener FFO det er viktig at de funksjonshemmede gis innflytelse.  De påpeker at en av hovedmålgruppene for intensjonsavtalens operative målsetninger (funksjonshemmede arbeidstakere og arbeidssøkere) ikke er representert blant organisasjonene som har inngått avtalen.

Forslag
I tillegg foreslår man å legge frem flere økonomiske incentiver for å gjøre det mer attraktivt for IA-bedrifter å nå målet om å få flere med svekket funksjonsevne i arbeid.  
-           FFO mener det dessverre er liten grunn til å tro at arbeidet med Intensjonsavtalens operative delmål nummer to vil bli tillagt tilstrekkelig vekt dersom tilgjengelige virkemidler kun er de som allerede i dag ligger i Intensjonsavtalen, heter det i rapporten.

Videre ser man det som sentralt at antall stillinger i arbeidslivssentrene økes med 180 til 600, slik det var forutsatt i intensjonsavtalen.  Dette for å gjøre mer kompetanse om funksjonshemmedes muligheter i arbeidslivet tilgjengelig.

-           FFO har som grunnleggende utgangspunkt at funksjonshemmedes arbeidskraft er viktig og nødvendig. Vår arbeidskraft vil i tillegg bli mer verdifull i årene som kommer, fordi det vil bli mangel på arbeidskraft, poengterte Arnt Holte under høringen.

Overvåking
FFO mener det vil være viktig med en monitorering av de funksjonshemmedes situasjon i arbeidslivet.  De foreslår blant annet at tallene fra den årlige Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) og tall fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet skal danne grunnlaget for en slik ”overvåkingsrapport”.

I tillegg poengteres det at overvåkingsrapport bør legges frem til en debatt i stortinget.   Mer kunnskap og bedre oversikt er nødvendig for å bedre myndighetenes innsats for de funksjonshemmedes situasjon i arbeidslivet.


[Les pressemelding fra FFO]
[Les stortingsmelding]


Legg til kommentar

09. desember, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?