Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Én av tre jobber utenom ordinær arbeidstid
Del artikkelen med venner og kolleger

De siste årene har det vært en økning i antall ansatte som jobber utenom ordinær dagtid. Hver tredje person jobbet på andre tider av døgnet enn fra klokka 08 til 16, ifølge Arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå.

 

647 990 ansatte arbeidet utenom ordinær dagtid. Dette utgjorde 31 prosent av alle ansatte. Flesteparten som arbeidet utenom ordinær dagtid, gjorde det på grunn av skift- eller turnusarbeid, til sammen 22 prosent. For voksne ansatte med slike arbeidstidsordninger, var det vanligst at kvinnene jobbet deltid og mennene heltid.

 

Heltidsansatte menn og deltidsansatte kvinner

Næringer med mye bruk av arbeidstid utenom ordinær dagtid kan deles i to kategorier. I næringene industri og transport var det flest menn som hadde disse arbeidstidsordningene, og de var heltidsansatte. Mens det i næringene helse- og sosialtjenester og detaljhandel var det flest kvinner som hadde slik arbeidstid, og de var deltidsansatte.

I næringen hotell- og restaurantvirksomhet var det omtrent like mange deltids- og heltidsansatte som arbeidet etter disse ordningene.

 

Det var klart mest utbredt blant deltidsansatte å arbeide utenom ordinær dagtid. 32 prosent av de deltidsansatte arbeidet skift- eller turnus sammenlignet med 19 prosent av heltidsansatte. Ellers var det spesielt lørdagsarbeid og kveldsarbeid som var mer utbredt blant deltidsansatte enn heltidsansatte. 31 prosent av deltidsansatte hadde lørdagsarbeid og 25 prosent hadde regelmessig kveldsarbeid.

 

Flest unge arbeidet utenom ordinær dagtid

Det var ikke overraskende en svært høy andel av unge ansatte som hadde en arbeidsavtale som innebar regelmessig arbeid utenom ordinær dagtid. For mange er dette arbeid som lar seg kombinere med utdanning. Mest utbredt var lørdagsarbeid som utgjorde 42 prosent av ansatte i den yngste aldersgruppen. Dette var langt høyere enn gjennomsnittet for alle ansatte som var 20 prosent. Dernest var kveldsarbeid svært vanlig for de yngste, 30 prosent av de ansatte i denne aldersgruppen arbeidet regelmessig kveldsvakter.

 

Fortsatt mest utbredt i hotell- og restaurantnæringen

Arbeidstidsordninger utenom ordinær dagtid var klart mest vanlig innen hotell- og restaurantvirksomhet. Dette gjaldt alle typer arbeidstidsordninger, men lørdagsarbeid var mest utbredt. Hele 64 prosent av ansatte innen denne næringen hadde regelmessig lørdagsarbeid.

 

Les mer på www.ssb.no

tyle=po

Legg til kommentar

28. september, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?