Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Egenmeldt sykefravær – øker og øker?
Del artikkelen med venner og kolleger

For første gang har Statistisk sentralbyrå publisert tall som dekker det egenmeldte sykefraværet her i landet. En generell oppfatning blant folk er at det blir mer og mer vanlig å ta seg ”tre dager” og  at dette problemet stadig øker. Er folks oppfatning riktig?

Ny sykefraværsstatistikk
Dette er første gang Statistisk sentralbyrå presenterer tall for egenmeldt sykefravær, og sammen med tallene for legemeldt sykefravær er det første gang vi får tall for det samlede sykefraværet her til lands. Den totale sykefraværs prosenten var i 1. kvartal 2002 8,2 og den fordelte seg som 1,1 prosent egenmeldt fravær og 7,1 prosent legemeldt fravær. Men har det egenmeldte fraværet gått opp?

Liten økning i egenmeldt sykefravær
Selv om tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at sykefraværet generelt økte med hele 5 prosent fra 2. kvartal 2001 til 2. kvartal 2002 er det knapt noen endring i det egenmeldte  sykefraværet i samme periode. Kun en økning på 0,1 prosentpoeng hvis vi regner som prosent av alle avtalte dagsverk. Til sammenligning øker det legemeldte fraværet med 0,4 prosentpoeng.

Høyere egenmeldt fravær hos kvinner
Kvinner har sammenlignet med menn et høyere egenmeldt fravær, 1,2 mot 1,0 prosent. Kvinner har også et mye høyere legemeldt fravær enn menn, 8,8 mot 5,7 prosent, men den store forskjellen her er i stor grad knyttet til svangeskap.

Variasjoner mellom næringer
Næringsområdet helse og sosialtjenester hadde høyest egenmeldt fravær med 1,3 prosent i 1. kvartal 2002. Allikevel var det næringen finansiell tjeneste yting og forsikring hvor det egenmeldte fraværet økte sterkest, med 0,3 prosentpoeng i perioden 1. kvartal 2001 til 1. kvartal 2002.

Stabilt nivå
Selv om mange nok er enige om at det egenmeldte sykefraværet er for høyt, er det i hvert fall en trøst at det ser ut til å være på et stabilt nivå.    

 

Legg til kommentar

19. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?