Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Attraktiv arbeidsplass
Del artikkelen med venner og kolleger

En studie gjort av det svenske Arbetslivsinstitutet har undersøkt hva som gjør en arbeidsplass attraktiv.  Man har kommet frem til tre nøkkelforhold ved en bedrift som avgjør om arbeidet er attraktivt, i tillegg til at man har utviklet en generell modell.

Rapporten ”Attraktivt arbete - Från anställdas uttalanden till skapandet av en modell” fra Arbetslivsinstitutet i Sverige har som hensikt å gi en bedre forståelse av hva som gjør en arbeidsplass attraktiv.  I tillegg ønsket man å skape en generell modell for bedrifter.

Sammenlignet med tidligere forskning, viser resultatene av denne studien at tidligere publikasjoner innen temaet ikke har vært god nok.
-           Ett konstaterande var att den tidigare litteraturen på området inte är tillräcklig för en förståelse av vad som gör arbete attraktivt, då den ofta har andra utgångspunkter, heter det i rapporten.

Tre forhold
Man har kommet frem til tre hovedforhold som er viktig for at en arbeidsplass skal være attraktiv.

·         Attraktivt arbeidsinnhold, det vil si hva de ansatte gjør og hvordan de har det under utførelsen av arbeidet, for eksempel arbeidstempo, handlingsfrihet og variasjon.
·         Arbeidstilfredsstillelse, hva de ansatte opplever at de får ut av å gjøre arbeidet, for eksempel erkjennelse, status og stimulans.
·         Attraktive arbeidsforhold, det som er felles for alle ansatte i en bedrift og som ikke er knyttet til arbeidsoppgaver, for eksempel arbeidstid, fysisk arbeidsmiljø og ledelse.

Modellen for attraktive arbeidsplasser representerer et helhetssyn på hva som gjør et arbeid attraktivt og kan være utgangspunkt for videre forskning eller utviklingsarbeid.  Innholdet i modellen stemmer godt overens med det tidligere forskning har vist som viktig.  Men, det finnes fremdeles et behov for å lære av de eldre tankestrukturene, ettersom de inneholder trekk som i visse tilfeller står som en motsetning til attraktivt arbeid.

Rapporten ”Attraktiv arbete – Från anställdas uttalanden til skapandet av en modell” er en del av serien ”Arbetsliv i omvandling”.  Den kan lastes ned fra Arbetslivsinstitutes nettside, og inneholder modellen i sin helhet.

 

[Se rapporten hos Arbetslivsinstitutet]

=position:abso

Legg til kommentar

24. september, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?