Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Status på arbeidsmarkedet
Del artikkelen med venner og kolleger

Dagens Arbeidskraftsundersøkelse (AKU) viser at trenden fra juni i fjor fortsetter.  Stadig færre er arbeidsløse, og sysselsettingen stiger.  Allikevel kan VG i dag presentere tall som viser at en av fire mellom 18 og 67 år ikke arbeider.

Tallet på arbeidsløse har siden juni i fjor gått gradvis ned.  I januar var nedgangen på 4 000 sammenlignet med måneden før.  I tillegg har sysselsettinga forbedret seg gradvis i samme periode, viser nye sesongjusterte tall fra Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU).

En av fire
VG presenterer tall som viser at vel 750 000 av arbeidskraften på 2,2 millioner ikke er i arbeid.  Dette tallet baserer seg på tall fra Sosialdepartementet, Trygdeetaten, Aetat og SSB, og omfatter sykefravær, ledighet, uførepensjonister, AFP-pensjonister, yrkeshemmede og mottagere av sosialhjelp

-           På sikt lar det seg ikke opprettholde med en så stor gruppe mennesker utenfor arbeidsstyrken. Da vil selv ikke Pensjonskommisjonens forslag til en ny pensjonsordning la seg realisere. 10-20 år frem i tid vil vi få store problemer med å finansiere dagens velferdsordninger, sier Per-Kristian Foss til VG.

I følge finansministeren kan ikke utviklingen fortsette.  Økonomisk vil det bety å møte veggen for velferdsstaten.
-            Veksten i utgifter knyttet til dette utgjør årlig rundt 10 milliarder kroner. Vi kunne gjort veldig mye fornuftig med velferd og skattelettelser for en slik sum, påpeker finansministeren.

Finansministeren støtter ikke NHO-direktør Finn Bergesen i hans uttalelser om nordmenn som sytere.
-           Når sykefraværet nå går opp, så har ikke NHO holdt det man har lovet. Derfor må arbeidsgiverne gå i seg selv nå, sier Foss.

-           Jeg er sikker på at det er mange der som mest av alt ønsker å kunne sørge for seg selv. Mye av dette dreier seg om å legge til rette for at folk kan jobbe 20, 30 og 40 prosent. Nå er forholdet mellom de som skal skape verdiene og de som tar imot, i ubalanse, sier Meyer til VG.

Nedgang i ukeverkstallene
Utførte vekeverk (à 37,5 timer) har vist en fallende tendens siden sommeren 1998. Fra oktober til januar minka tallet på utførte ukeverk med 34 000, noe som er klart utenfor feilmarginen. Noe av nedgangen kan komme av at ekstra mange sysselsatte tok fri i arbeidsdagene rundt nyttår.

[Se pressemelding fra SSB]
[Les artikkel på vg.no]

 


Legg til kommentar

24. september, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?