Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Flink på skolen = flink på jobben
Del artikkelen med venner og kolleger

Intelligens på arbeidsplassen henger sammen med intelligens i skolen. Det hevder forskere som har sett på resultater av 127 studier som involverer 20 352 mennesker.

 

Forskere har testet hvorvidt evner knyttet til akademiske prestasjoner henger sammen med prestasjoner og ytelser i arbeidslivet, melder EurekAlert. Nettstedet forskning.no har sett nærmere på artikkelen og kan fortelle at forskerne brukte Millers Analogies Test (MAT) for å teste sammenhengene.

MAT
MAT er blitt brukt både til skoleopptak og ved ansettelser og opprykk i arbeidslivet siden 1926. Testen er satt sammen av analogier (likheter), og krever kunnskap i emner som vitenskap, litteratur, kunst og historie. Den krever også et bredt ordforråd.
Forskerne fant ut at MAT kunne forutsi ytelser både i rene læringssituasjoner og, i vel så stor grad, i arbeidslivet. Forskerne begrunner dette med at begge situasjoner involverer læring og inneholder komplekse eller praktiske oppgaver.

Skole og jobb

Ytelsene er i begge tilfeller delvis bestemt av tidligere tilegnede ferdigheter eller kunnskaper.
Fellesnevneren er det som kalles generell kognitiv evne. (I psykologien brukes begrepet kognitive prosesser om prosesser knyttet til sanseoppfatninger og tenkning, i motsetning til følelsesmessige prosesser. )
Forskerne er blitt spurt om hvorfor mange tror at det å oppnå suksess i arbeidslivet er forskjellig fra å oppnå suksess på skolen. Forskerne sier at tester og mål utviklet for enten utdannelsesmessige eller arbeidsmessige situasjoner kan ha videreført denne myten. Selv mener forskerne at resultatene var som ventet.

Les mer på www.forskning.no


Legg til kommentar

23. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?