Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Menneskerettighet
Del artikkelen med venner og kolleger

Det er en menneskerettighet å ikke være ogrganisert.  En ekspertkomite under Europarådet slo fast at Danmarks ordning med organisasjonsplikt for sjåfører strider mot menneskets rett til fritt å organisere seg.

Sosialdemokratenes arbeidsmarkedsordfører Jan Petersen erklærer seg i Jyllands-Posten uenig med vurderingen fra Europarådets ekspertutvalg:
-           Vi har avgjørelser fra både Menneskerettighetsdomstolen og Høyesterett som sier noe annet. Akkurat som alle andre land må vi finne oss i at våre forhold blir undersøkt. Men man kan godt ha respekt for hva andre mener, uten at man nødvendigvis klapper hælene sammen, sier Jan Petersen.

Trygghet
Ordningen har som hensikt å skape trygghet og ro, både for arbeidstakere og arbeidsgivere.  I dag omfatter ordningen over 200 000 danske lønnsmottakere som er organisert i Specialarbejderforbundet, SiD.  De fleste av disse er ansatt hos små arbeidsgivere, som selv ikke er organisert i noen arbeidsgiverforening. 

Arbeidsgivere som har prøvd å gå utenom ordningen, har møtt sterk motstand i  langvarige blokader.  Rettsaker som har blitt ført har alle endt med seier til LO-fagbevegelsen.  En av sakene ble ført helt opp til Menneskerettighetsdomstolen.

Europarådet
En ekspertkomité under Europarådet mener at den danske ordningen strider med menneskerettigheten og Den europeiske Sosialpakt fra 1961.  Kristelig Fagforening har på bakgrunn av dette anlagt sak for Den europeisk Menneskerettighetsdomstolen.  Saken ventes avgjort til høsten.

Norge
I Norge er det ingen lignende ordninger, men transportarbeidernes kamp mot gratispassasjerer blant uorganiserte har skapt en liknende debatt.  De ikke-organiserte har kommet bedre ut av det økonomisk, samtidig som at de har nytt godt av de felles sosiale godene som de organiserte har arbeidet for.  Slike gratispassasjerer kan skape pproblemer for arbeiderbevegelser som er avhengig av bred støtte for å ha slagkraft i forhandlinger med arbeidsgivere. 
-            Irritasjonen over gratispassasjerene er stor og økende blant våre medlemmer. De vil ikke lenger finne seg i at uorganiserte nyter godt av de samme tilleggene som de fagorganisere forhandler fram, sier LO-leder Gerd-Liv Valla på LO sine nettsider.


[Les artikkel hos Lonytt)
[Les mer hos LO]
 

Kilde: Lonytt.no

a>

Legg til kommentar

25. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?