Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Nettiquette
Del artikkelen med venner og kolleger

Tre av fire bedrifter har tilgang til internett.  Dette betyr at svært mange arbeidstakere har mulighet til å logge seg inn og bli oppdatert på stort og smått.  Med en nettiquette settes rammene for arbeidstaker i forhold til bruk av bedriftens datamaskiner.

Det er mye usikkerhet rundt arbeidstakeres internett- og emailbruk, noe som kan føre til arbeidstvister.  For mange kunne dette vært hindret ved å gi arbeidstakere og arbeidsgivere klare retningslinjer for hva man kan foreta seg. 

Internettbruk
Stadig flere arbeidstakere har muligheten til å bruke internett på jobb.  Internett er blitt en svært viktig kommunikasjonskanal, og i arbeid med å innhente informasjon.  Men, det finnes eksempler der internett er blitt misbrukt av den ansatte. 

Elektroniske spor
Internett er et stort nett som tar imot informasjon og samler på den.  Slik informasjon blir også gitt av den som bare surfer nettet i en viss tid.  Bruk av Internett fører til at brukeren legger igjen elektroniske spor på nettet (såkalte cookies, som blir lagret på servere rundt om i verden). Dette har et potensial for misbruk. Det anses som svært viktig å informere om disse farene.  I tillegg fører en sammenkobling av nettverk til muligheter for snoking (”hacking”), der mennesker på andre pc’er som er koblet til internett kan ”hacke” seg inn på bedriftens pc’er. 

For å unngå tvilstilfeller, anbefaler derfor Datatilsynet en skriftlig avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgivere, som går på bruk av bedriftens IT-utstyr.

Hva kan arbeidsgiver gjøre?
Det generelle utgangspunkt er at arbeidstaker plikter å stille sin tid til disposisjon for arbeidsgiver i arbeidstiden.  Dvs. at arbeidsgiveren har en viss kontroll over hvor mye internett brukes ettersom hva den ansatte har tid til   Dessuten har arbeidsgiver rett til å avskjedige en ansatt som misbruker arbeidstiden/bedriftens eiendeler til private gjøremål/ulovlige handlinger, gjennom for eksempel internett.  På den andre siden reguleres personopplyninger, som for eksempel e-postmeldinger av personopplysningsloven og skal bygge på samtykke.  Det sentrale blir derfor selskapets skriftlige rutiner og den ansattes aksept av disse.

Nettiquette
Noen bedrifter har innført en Nettiquette.  Det er en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som setter grenser for bruk av internett, i tillegg til at den opplyser om farer som følger internett, ressurstapet ved misbruk og eventuell logging.  Dette er en grei måte å få innført synlige retningslinjer angående nettbruk, i tillegg til at det informerer den ansatte om farer og ulovligheter.  En slik avtale ville være oppklarende og gi arbeidsgiver muligheten til å gå inn på de enkelte bruddene som eventuelt blir gjort.
-            Retningslinjene bør også si noe om hva som er akseptabel bruk av IT-systemet. Dette kan være bestemmelser om IT-sikkerhet og eventuell begrensning av privat bruk av arbeidsgivers datautstyr, eksempelvis når det gjelder nedlasting av filer, opplyser Datatilsynet på sine nettsider. (4.6 2004)


Legg til kommentar

06. desember, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?