Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Økt arbeidsinnvandring?
Del artikkelen med venner og kolleger

Dagens samarbeidsregjering slo tidlig fast at Norge trengte innvandring for å sikre at landet hadde tilstrekkelig med arbeidskraft.  Men, i en økonomisk vanskelig tid med høye arbeidsledighetstall møter de kraftig motstand.

Regjeringen har gått inn for å øke arbeidsinnvandringen til Norge, og har sagt ja til at opp til 5000 spesialister fra land utenfor EØS kan få arbeidstillatelse.  I tillegg har regjeringen åpnet for økt innvandring av ufaglærte.

-           Jeg kaller det uansvarlighet og det er uanstendighet i forhold til arbeidsledige mennesker, sier nestleder i LO, Finn Erik Thoresen, til TV2.

LO går sterkt i mot regjeringens forslag om å øke arbeidsinnvandringen i en tid da arbeidsledigheten går mot nye rekorder.  Prognoser viser at det i løpet av to år vil være over 100 000 arbeidsledige i landet.

YS tilbakeholdne
-           Prinsipielt er YS positiv til arbeidsinnvandring.  Imidlertid er det et poeng for YS at man sørger for å sysselsette dem som allerede er i landet.  Det er meningsløst å importere arbeidskraft bare for å sette dem bakerst i ledighetskøen, mener YS-leder Randi Bjørgen.

Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv har løsninger for en rekke svakere stilte grupper, men ikke innvandrere.  Tall fra SSB viser at ledigheten gikk opp fra 2,3% til 2,9% i hele befolkningen, mens den for innvandrere steg fra 6,5% til 7,8%.  YS vil kreve at IA-avtalen justeres ved neste års revidering slik at den også tar hensyn til innvandrere.

-           Vi er opptatt av å bygge ned barrierer slik at alle skal få delta i arbeidsmarkedet.  Mange innvandrere sliter med å komme inn på grunn av skeptiske holdninger fra arbeidsgiverne, avslutter Bjørgen.

Oppmykning av regelverket
I følge NRK viser enkelte prognoser at det vil mangle 200 000 arbeidstakere i Norge i 2001 innen ulike sektorer.  Regjeringen har derfor gått inn for økt arbeidsinnvandring for å sikre verdiskapningen.   Fra 1. januar kunne en arbeidsgiver rekruttere spesialister fra utlandet uten å på forhånd forsikre seg om at stillingen ikke kunne besettes med innenlandsk arbeidskraft.  I tillegg ble det innført jobbsøkervisum, som gjør at utenlandske arbeidssøkere kan komme til Norge og søke jobb her. 

-           Hovedregelen er som kjent at arbeidstillatelse skal være gitt før utlendingen kommer til Norge. Enkelte utvalgte utenriksstasjoner har dessuten fått myndighet til å innvilge arbeidstillatelser, slik at søknadsprosessen kan gå raskere og smidigere for spesialister som oppholder seg i disse landene. Dette har trådt i kraft fra 1. mars ved sju ulike ambassader i utlandet, sier kommunalminister Erna Solberg.

Generell økning
Mange bedrifter innenfor industri har problemer med å få kvalifisert arbeidstakere.  Skipsverftsindustri og slakterier er eksempler på næringer med lite tilvekst av fagfolk.  Men, tall fra Aetat viser at arbeidsledigheten også øker innenfor disse arbeidsomådene.  Kun primærnæringen med jordbruk, skogbruk og fiske opplever nedgang i ledighetstallene.

(26.9 2002)


Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?