Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


En av tre jobber utenom ordinær dagtid
Del artikkelen med venner og kolleger

35% av alle ansatte arbeider regelmessig på andre tidspunkter enn mellom 08.00 og 16.00, de fleste på grunn av skift- eller turnusarbeid. Det er spesielt de ansatte i hotell- og restaurant næringen som har helg, kvelds og nattevakter, deretter følger ansatte innen transport, helse og sosialtjenester og detaljhandel, viser tallene fra arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk Sentralbyrå.

Flest kvinner har skift og turnus arbeid.
Blant dem som må jobbe regelmessig på lørdager, er det flere kvinner enn menn. 22% av de kvinnelige og 19% av de mannlige ansatte jobber på lørdager. 16% av mennene jobber om kvelden, mens 15% av kvinnene gjør det samme. Nattarbeid på halvparten av eller flere av arbeidsdagene er det 5 prosent av de kvinnelige og 6 prosent av de mannlige ansatte som gjør. 26 prosent av de kvinnelige ansatte har regelmessig skift – eller turnusarbeid mot 17 prosent av de mannlige ansatte.

Heltidsansatte menn og deltidsansatte kvinner.
Menn i næringene industri og transport jobber i stor grad utover vanlig 08.00 – 16.00 og de er som oftest heltidsansatte. Mens i næringene helse- og sosialtjenester og detaljhandel er det kvinner som ofte jobber utover ordinær dagtid og de er deltidsansatte.
Det samme ser vi i næringen hotell- og restaurantvirksomhet, her er det omtrent like mange deltids og heltidsansatte som jobber utenom ordinær dagtid, men deltidsansatte kvinner har i større grad natt og kveldsarbeid.

Flest unge blant midlertidig ansatte og deltidsansatte.
Arbeidstider utenom ordinær dagtid er mer vanlig blant deltidsansatte enn for heltidsansatte. Blant de deltidsansatte er det mer utbredt med lørdagsarbeid, kveldsarbeid og regelmessig skift eller turnus arbeid. Hele 31 prosent av de deltidsansatte har lørdagsarbeid og 25 prosent jobber regelmessig på kvelden.
For ungdom mellom 16 og 24 år er det svært vanlig med arbeid som er utover 08.00 – 16.00. Naturlig nok er særlig helgearbeid og kveldsarbeid utbredt blant ansatte i alderen 16 til 24 år. Men også blant ungdom er majoriteten av kveldsarbeidende og lørdagsarbeidende deltidsansatte kvinner. 

Små forandringer.
I årets Arbeidskraftundersøkelse er det små endringer i forhold til fjoråret. Det var like mange med arbeidstid utenom ordinær dagtid i annet kvartal i år som det var i samme kvartal i fjor.


Legg til kommentar

24. september, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?