Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


IA gjør opp status
Del artikkelen med venner og kolleger

Regjeringens toppmøte om et mer inkluderende arbeidsliv vil være svært toneangivende for det framtidige arbeidet mot et bedre arbeidsliv.  Sammenkomsten skal være et bidrag til å oppfylle intensjonsavtalen. 

Konferansen vil ha representanter fra de fleste parter i arbeidslivet og vil ta opp fordeler og problemer som er erfart hittils.  Statsministeren vil innlede konferansen, men også sosialminister Ingjerd Schou, arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman og trygdedirektør Arild Sundberg vil representere det offentlige.  Også NHO-leder Finn Bergesen jr og LO-leder Gerd-Liv Valla vil ha sine innlegg i løpet av konferansen, i tillegg til representanter fra næringslivet og fag- og forskningsmiljøet.  Blant annet vil visepresident Yngve Mikkelsen i Den Norske Lægeforening holde et innlegg med fokus på legenes sentrale rolle i kampen mot sykefraværet.

-           Vi har store forhåpninger til at toppmøtet vil tydeliggjøre hvor fordelaktig et inkluderende arbeidsliv er både for samfunnet i sin helhet, for den enkelte virksomhet og for arbeidstakerne.  Toppmøtet inngår som en del av de tiltak regjeringen nå gjør for å dempe sykefraværet, holde seniorene lenger i arbeid og slippe til flere med redusert funksjonsevne, sier statsminister Kjell Magne Bondevik i en pressemelding.

Eksempler
En del bedrifter har allerede inngått avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv.  Men, også virksomheter som ikke er IA-bedrifter er invitert til morgendagens konferanse.  Disse vil bli presentert gode eksempler på det å være en IA-bedrift.
-           Vi vil få høre en del erfaringer med det å være en IA-bedrift i morgen.  Blant annet vil vi presentere en bedrift i fra Nord-Norge som har opplevd en fin utvikling siden de ble en IA-bedrift, sier Solveig Lie, rådgiver ved arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Formålet med konferansen er å sette fokus på den viktige fasen som arbeidslivet i Norge befinner seg i.  Konferansen skal synnliggjøre samarbeidet mellom det offentlige og det private.  Forsker Anne Inga Hilsen ved Arbeidsforskningsinstituttet skal blant annet holde et innlegg om den nye måten å arbeide på.

Utviklingen
Det har siden starten vært en god stigning og en positiv utvikling.  Det er flest private avtaler, men de fleste IA-ansatte jobber kommunalt.
-           Det er etablert en arbeidsgruppe som jobber med prosjektets utvikling.  Ved utgangen av 2. kvartal 2003 vil det bli gjort en evaluering i henhold til intensjonsavtalen, hvor hele prosjektet vil bli vurdert, forklarer Solveig Lie.

Tallet på antall IA-ansatte har nå steget til over 325 000, og dette vil bli markert under konferansen.

Arbeidslivssentrene
Etter 1. januar 2002 har det blitt etablert 19 senter som skal koordinere tiltakene rundt inkluderende arbeidsliv.  Over 300 er ansatt og 1000 avtaler med virksomheter er inngått.
-            Arbeidslivssentrene skal komme i kontakt med bedriftene og hjelpe de med alt som har med IA å gjøre.  De følger opp bedriftene, støtter og veileder de slik at de lettere når målene om et mer inkluderende arbeidsliv, sier Tone Mørk, prosjektleder for inkluderende arbeidsliv ved Rikstrygdeverket.


Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?