Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Toppmøte om inkluderende arbeidsliv
Del artikkelen med venner og kolleger

Absentia var representert på konferansen om et inkluderende arbeidsliv som ble holdt i Oslo i dag. Statsminister Kjell Magne Bondevik kunne ønske velkommen til den største enkeltsamling av sentrale personer i norsk arbeidsliv som noensinne har vært samlet i regjeringskvartalet.
-          Det sier ikke lite om viljen til og behovet for å få et mer inkluderende arbeidsliv, uttalte statsministeren.

Nasjonal dugnad
Konferansen ble holdt på 1 års dagen for inngåelsen av intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Målet med avtalen er:

·          sykefraværet skal reduseres med minst 20 prosent
·          flere med redusert arbeidsevne skal komme i arbeid
·          den reelle pensjonsalderen skal økes

Formålet med dagens konferanse var å gjøre opp status med arbeidet så langt, samt forsterke trykket på arbeidet med et inkluderende arbeidsliv og øke fokus på at dette faktisk er en nasjonal dugnad. Arbeidstakere, arbeidsgivere, organisasjoner og myndigheter må stå sammen om å få til et mer inkluderende arbeidsliv.

Stramt statsbudsjett
Det vil i årene fremover være et vedvarende og underdekket behov for arbeidskraft i norsk økonomi.
-           Derfor trenger vi mennesker som holder ut lenger i arbeidslivet, det er for tidlig at flertallet reelt går av med pensjon når de er rundt 59 år. Når en stadig større andel av befolkningen blir eldre, blir byrdene for store for de yngre yrkesaktive, mener statsministeren.

Statsministeren kunne på dagens konferanse avsløre at statsbudsjettet som legges frem i morgen er et stramt budsjett. '
-           Et stramt budsjett vil dempe presset på kronekursen og renten og slik bidra til å trygge arbeidsplasser. I budsjettet vil vi også legge til rette for nyskapning og omstilling med tanke på nye arbeidsplasser.
-           Et stramt budsjett skyldes også det alvorlige samfunnsproblem at stadig flere er ute av arbeidslivet på grunn av helseplager. En stadig større del av offentlig budsjetter brukes til sykdomsrelaterte trygdeytelser. Bare Folketrygdens ytelser vil vokse med nesten ni milliarder neste år, nesten en tredjedel av dette er sykelønn.

Vil avtalen strande i 2003?
I andre kvartal 2003 skal intensjonsavtalen for et inkluderende arbeidsliv opp til grundig evaluering, hvis man allerede da ser at det ikke er mulig å nå de mål som man har satt seg, så vil avtalen opphøre med mindre partene blir enige om noe annet.
Så langt har sykefraværet økt, og målsetningen om å redusere sykefraværet med 20 prosent innen 2005 synes langt unna. Vil dette si at avtalen strander andre kvartal i 2003?
-           Om vi trenger finregning for å se om avtalen virker kan vi ta det med stor ro. Da er det ikke noe tvil om at avtalen virker. Vi skal i hvert fall gjøre vårt og vi har intet ønske om at avtalen skal utløpe til neste år, sier arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman.

Arbeids- og administrasjonsministeren understreker også at regjeringen støtter et inkluderende arbeidsliv fullt ut og at de håper og tror at avtalen virker.

Flere som får det til
Konferansen hadde også flere solskinnshistorier. Flere bedrifter kunne vise til stor nedgang i sykefraværet etter at de hadde blitt IA bedrifter. Statsministeren viste blant annet til Fjord Seafood i Nordland der sykefraværet ved hjelp av IA tiltak har gått ned fra 20 til 8 prosent i løpet av fire måneder.

Konsernsjef Olav Fjell i Statoil kunne fortelle at de har drevet arbeid som ligner på inkluderende arbeidsliv lenge før IA  ble lansert i fjor. Dette mener Fjell er avgjørende for at Statoil ansatte har lavt sykefravær. Statoil har et samlet sykefravær på til sammen 3,4 prosent, mens gjennomsnittet for bedrif


Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?