Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Mobbing blant kolleger
Del artikkelen med venner og kolleger

Mobbing på arbeidsplassen er mest utbredt blant kolleger.  Dette viser en studie gjort av det amerikanske National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH).  1 av 4 bedrifter rapporterte om mobbing i løpet av det siste året.

 

På bakgrunn av resultatene anbefaler NIOSH derfor bedriftene å iverksette tiltak som kan forebygge mobbing.  Blant annet foreslås det å øke fokuset på forholdet mellom arbeidskolleger, og unngå for mye fokus på ansattes forhold til ledere og overordnede.

 

Mer forskning

Studiet, som ble lagt frem på det årlige møtet til American Psychological Association i juli, er enda ikke fullført.  For å kunne fastslå de funnene man har gjort trenger man mer forskning.  Med et større grunnlag vil man kunne gi en definitiv anbefaling på hva man kan gjøre for å forebygge mobbing på arbeidsplassen.  516 bedrifter har vært med i undersøkelsen så langt, med fem til 20 000 ansatte.   Spørsmålene ble besvart av ansatte i personalavdelingene eller andre med kjennskap til bedriften.

 

Mobbing ble i undersøkelsen definert som gjentatte trusler, ærekrenking, sosial isolering eller ydmyking fra en eller flere personer.

 

Tall fra undersøkelsen viser at hele 24,5 prosent av de undersøkte bedriftene hadde erfart mobbing på arbeidsplassen i løpet av det siste året. 

 

I 39,2 prosent av hendelsene var en det en ansatt som var mobberen, mens kunder var mobberen i 24,5 prosent.  En overordnet var mobberen i 14,7 prosent av tilfellene. 

 

Mer enn annenhver gang (55,2 prosent) var mobbeofferet en ansatt.  I 10,5 prosent var mobbeofferet en kunde, mens overordnete var offer i 7,7 prosent av tilfellene.

 

Mellomledere verst

I følge Landsforeningen mot mobbing på arbeidsplassen (LMM) er det mellomledere som er de verste mobberne.  På grunn av egen utrygghet i sin egen arbeidssituasjon hevder de seg ved å ”sjefe”.  Professor Svein M. Kile har karakterisert disse som «helsefarlige ledere», som i en del tilfeller også opptrer på vegne av bedriften i forsøk på å kvitte seg med en arbeidstaker som de mener er «brysom» eller «belastende».

 

[Les pressemelding fra NIOSH]

[Besøk LMM]

oks.com >books
oks.com >book

Legg til kommentar

21. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?