Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Uendret arbeidsmarked
Del artikkelen med venner og kolleger

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Aetat viser ingen endringer i arbeidsmarkedet i de siste månedene. 98 300 var registrert arbeidsledige hos Aetat ved utgangen av juli, og størst forbedringer innen industrien.

Aetat rapporterer om en arbeidsledighet på 4,1 prosent av arbeidsstyrken ved utgangen av juli.  Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser en liten økning i juni sammenlignet med mars, fra 4,3 til 4,5 prosent.  Sammenligner man derimot årets tall for juni med fjorårets er det liten endring.

Bedring i konjunkturutsatte bransjer
Utviklingen i antall registrerte helt ledige i juli viser at arbeidsmarkedet innen industrien fortsetter å forbedre seg. Også blant ingeniører, og innen IT, bygg- og anleggsyrker, viser tall fra juli måned en tydelig nedgang i arbeidsledigheten.

Aetats statistikk over utlyste stillinger viser at etterspørselen etter arbeidskraft øker innen bygg- og anlegg, industri og naturvitenskaplige yrker. Innen offentlig sektor er behovet for arbeidskraft redusert. Det er særlig blant barne- og ungdomsarbeidere og ufaglærte fra helsesektoren at ledigheten øker.

Styrket arbeidsmarked i Oslo
Arbeidsledigheten er fremdeles høy i Oslo (5,5%), men de to siste månedene viser tegn til økt etterspørsel etter arbeidskraft i hovedstadsfylket. Både utviklingen i registrerte helt ledige og Aetats statistikk over utlyste stillinger indikerer et styrket arbeidsmarked i Oslo.

Arbeidsledigheten er lavest i Oppland (2,8%), Akershus (3,1%) og Sogn og Fjordane (3,2%). Sogn og Fjordane er det fylket som for tiden opplever størst vekst i ledigheten, på grunn av nedskjæringer som i lengre tid har funnet sted i industrien. Arbeidsledigheten er størst i Finnmark (6,0%).

Flere personer på yrkesrettet attføring
Ved utgangen av juli var det registrert 85 500 yrkeshemmede hos Aetat. I løpet av de fem siste månedene har antall yrkeshemmede økt kraftig. Økningen har sammenheng med at flere sykmeldte og personer under rehabilitering nå får mulighet til å prøve yrkesrettet attføring.

Ved utgangen av juli var antall yrkeshemmede på tiltak redusert med 14 800 personer. Nedgangen skyldes at yrkeshemmede på utdanningstiltak ikke blir registrert som tiltaksdeltakere om sommeren.

[Les pressemelding hos SSB]
[Les pressemelding hos Aetat]

tylex;> (31.8 2004)

Legg til kommentar

25. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?