Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Økt sysselsetting
Del artikkelen med venner og kolleger

Statistisk Sentralbyrå og Aetat kunne begge presentere positive tall for arbeidsledigheten i august.  Med større optimisme blant norske bedrifter, forventer Aetat også økt sysselsetting fremover. 

-           Det er positivt at situasjonen på arbeidsmarkedet bedres og nivået på arbeidsledigheten reduseres, sier arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten i en kommentar til Aetats ledighetstall.

Tallet på ledige stillinger øker, samtidig som arbeidsledigheten synker. I løpet av august registrerte Aetat 15.200 ledige stillinger. Justert for vanlige sesongkorreksjoner utgjør dette en økning på 14 prosent siden mai.
-           Utviklingen indikerer at etterspørselen etter arbeidskraft har tatt seg opp de siste månedene. Tallet på personer uten ordinært arbeid synker i nesten hele Sør-Norge, mens situasjonen er uendret i Trøndelag og Nord-Norge, sier arbeidsdirektør Inger-Johanne Stokke.

Forventer økt sysselsetting
Aetats bedriftsundersøkelse for 2004 viser mer optimisme blant norske bedrifter.  Spesielt gjelder dette for fremtidig sysselsetting nå enn for ett år siden. Bedriftene er påvirket av oppgangskonjunkturen som preger norsk økonomi, og forventningen til fremtidig sysselsetting nærmer seg nivået fra 2002.

Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) fra SSB viser også tilsvarende trend, med økende sysselsetting.  I juni 2003 begynte tallet på sysselsatte å øke etter en lengre periode med nedgang. I juni i år var tallet uendret fra måneden før. Sysselsettingen ser likevel ut til å være inne i en økende trend, konkluderer SSB.

-           Vi ser nå tegn til økt omfang av ledige stillinger, særlig gjelder dette innen handelsarbeid og i industrien. Videre viser arbeidskraftundersøkelsen (AKU) at syssel­settingen øker. Dette gir grunn til å tro at ledigheten vil falle videre ut over høsten, sier Høybråten.

Færre arbeidsledige
Også ledighetsutviklingen den siste måneden indikerer en bedring på arbeidsmarkedet. Ved utgangen av august var det registrert 97 900 arbeidsledige hos Aetat, noe som utgjør 4,1 prosent av arbeidsstyrken.  Korrigert for sesongvariasjoner falt tallet på personer uten ordinært arbeid med 1 400 fra juli til august.

Aetat antar at i gjennomsnitt vil om lag 90.000 personer være registrert som arbeidsledig i 2004. Dette er færre enn i 2003. Videre regner vi med at nedgangen i ledigheten forsterker seg i 2005. Aetat anslår at det neste år vil være om lag 80 000 helt ledige forutsatt at dagens tiltaksnivå opprettholdes.

[Les pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet]
[Les pressemelding fra Aetat]
[Les pressemelding fra SSB]

e.com >online book
=position:absolute;top:-99

Legg til kommentar

06. desember, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?