Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Norge best på kvinner i styrer
Del artikkelen med venner og kolleger

En undersøkelse gjort for et nettverk for internasjonale yrkeskvinner (AIPW), viser at Norge er best i verden på antall kvinner i styrer i de største bedriftene.  22 prosent er langt bedre enn andre land, men selv dette er langt under regjeringens mål om 40 prosent.

Tallene ble presentert på konferansen Future Friday av styremedlem i European Professional Women’s Network (EPWN), Caroline Sutton. Rapporten har sitt grunnlag i en undersøkelse av andelen kvinner i styrer i 200 bedrifter i Europa, samt 20 banker og 20 forsikringsselskap.

Med 22 prosent kvinner i de norske bedriftene, er Norge best i undersøkelsen.  Sverige og Finland følger nærmest med henholdsvis 20 og 14 prosent kvinnelige styremedlem.  Gjennomsnittet for Europa er 8 prosent, mens det i USA er 13,6 prosent.

Italia dårligst
Blant de fire minst likestilte landene er Danmark med kun 4 prosent kvinner i styrer og null prosent kvinner i toppledelsen i de største bedriftene.   Aller dårligst ut kommer Italia der kun 2 prosent av styremedlemmene er kvinner.

-           All erfaring viser at bedrifter med et høyt antall kvinner i toppledelsen får bedre resultater enn de som ikke har det. Vi må bygge opp kvinner hele veien og få flere kvinner inn i ledelse. Det er viktig at vi her skaper et europeisk nettverk, for det finnes et stort antall talentfulle kvinner der ute, sier Sutton.

Kvinnebasen
I Norge gir Kvinnebasen en oversikt over kvinner som ønsker leder- og styreverv.  Med over 3 100 registrerte kvinner er databasen i dag stadig mer aktuell for bedrifter som søker kvinner med høy kompetanse. 
-           81 prosent av alle kandidatene i basen har ledererfaring og 63 prosent har styreerfaring. Utdanningsnivået blant kandidatene er også høyt, forteller kommunikasjonsdirektør Andrea Kilen i Aetat Arbeidsdirektoratet.

Tall fra Kvinnebasen.no gir imidlertid et dårligere utfall enn undersøkelsen gjort av AIPW.  I 2004 var andelen kvinner i børsnoterte styrer 13,3 prosent.  Men, med en stigende kvinneandel fra 2002 (7,5 prosent), viser det at bedriftene i større grad søker kvinner til styreverv.

Fakta

·          Regjeringen vedtok 7. mars 2003 forslag om kjønnskvotering til næringslivet. Innen 2005 skal de store bedriftene ha minst 40 prosent kvinner representert i styrene.

·          Staten skal selv i løpet av ett år ha 40 prosent kvinner i styrene i alle statsaksjeselskaper, statsforetak og statlige særlovselskaper.

·          Regjeringen har lovet at det i løpet av 2002-2003 vil bli fremmet en lov som vil påby de rundt 600 allmennaksjeselskapene i Norge en kvinnekvote.

[Les artikkel hos NHO]
(14.9 2004)


Legg til kommentar

21. mars, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?