Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Sykefraværet går ned
Del artikkelen med venner og kolleger

I løpet av det siste året har sykefraværet gått ned fra 7,9 til 7,2 prosent.  Mens, det egenmeldte fraværet er uendret har det legemeldte fraværet sunket med 0,7 prosentpoeng.  Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten advarer alle mot å tro at trenden automatisk vil fortsette.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at sykefraværet gikk ned med 0,7 prosent fra 2. kvartal 2003 til 2. kvartal 2004. Nedgangen har kommet i det legemeldte fraværet, mens det egenmeldte fraværet er uendret.

Både kvinner og menn har hatt lavere sykefravær det siste året.  For mennene gikk sykefraværet ned fra 6,4 til 5,8 prosent. For kvinner gikk fraværet ned fra 9,8 til 8,9 prosent.

          Dagens sykefraværsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå er et lyspunkt, men det er langt igjen til vi når målet i avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Det er avgjørende at partene i arbeidslivet nå intensiverer arbeidet for å få ned sykefraværet, sier arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten i en kommentar til de siste tallene.

Høybråten får støtte fra trygdedirektør Arild Sundberg:
-           Vi konstaterer en nedgang for dette kvartalet. Dette er gledelig. For å nå målene må arbeidet mot sykefravær på arbeidsplassene fortsette med uforminsket styrke, sier Sundberg.

Bred nedgang
Fraværet har sunket i alle store næringer, alle aldersgrupper og i alle fylker.  Blant hovednæringene var det størst nedgang i sykefraværet i bygg og anlegg, industri, helse og sosial og forretningsmessig tjenesteyting. Nedgangen var minst i olje- og gassutvinning, offentlig administrasjon og undervisning.

Blant mennene skiller aldersgruppen 60-64 år seg ut med en nedgang på 1 prosentpoeng, mens aldersgruppen 50-54 år hadde minst nedgang med 0,5 prosentpoeng. Blant kvinnene har aldersgruppen mellom 30-34, som tidligere har hatt en sterk vekst i sykefraværet, hatt en nedgang på 1 prosentpoeng.. Ellers er det jevnt over ganske lik nedgang i de fleste aldersgrupper av hvert kjønn.

Fraværet har sunket i alle fylker.  Nedgangen var størst i Hedmark, Oppland, Telemark, Vest-Agder og Nordland. Minst nedgang var det i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Akershus.

Til tross for en noe mindre nedgang enn gjennomsnittet, er Rogaland fortsatt det fylket som har lavest sykefravær med sine 4,9 prosent. Finnmark har fortsatt høyest fravær med 8,3 prosent.

-           Det er positive tegn i sykefraværet totalt sett. Vi ser også tegn på at innsatsen for et mer inkluderende arbeidsliv (IA) synes å gi resultater. Dette er motiverende for arbeidet videre.  Det er fortsatt usikkerhet om den videre utviklingen. Målene er ikke nådd. Arbeidsgivere og arbeidstakere, med trygdeetaten, Aetat og legene som støttespillere, må fortsette innsatsen mot sykefraværet., sier Sundberg.

Fremdeles store statlige utgifter
I sin kommentar til sykefraværet, minner Høybråten fremdeles om den sterke veksten staten har hatt i trygdeutgifter som fravær.  I revidert nasjonalbudsjett er statens utgifter til syke­penger til arbeidstakere betalt av folketrygden budsjettert til å passere 28 milliarder kroner.

-           Situasjonen er ikke tilfredsstillende, og det høye sykefraværet bidrar til å for­trenge andre viktige oppgaver, sier arbeids- og sosialministeren.

[Se tallene hos SSB]
[Les pressemelding fra Trygdeetaten]
[Les pressemelding fra sosial- og arbeidsdepartementet]

=

Legg til kommentar

16. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?