Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Stabilt arbeidsmarked
Del artikkelen med venner og kolleger

Tall fra Aetat og Statistisk Sentralbyrå viser begge uendret arbeidsledighet for september.  Ved utgangen av september var det registrert 90 000 arbeidsledige hos Aetat, noe som tilsvarer 3,8 prosent av arbeidsstyrken.

-           Aetats statistikk for september viser liten endring i den sesongkorrigerte, registrerte arbeids­ledigheten siste måned. God sysselsettingsvekst i 1. halvår er det tydeligste tegnet på at arbeidsmarkedet er i bedring, sier arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten.

Ledigheten går mest ned på Sør-Vestlandet, i følge Aetat. Nedgangen har blant annet sammenheng med økning i oljeinvesteringene, noe som også bidrar til nedgang i ledigheten blant personer med bakgrunn fra industriarbeid.

Ledigheten øker mest i Troms og Finnmark. Ved utgangen av september var ledigheten lavest i Sogn og Fjordane og Oppland med 2,5 prosent og høyest i Finnmark med 5,7 prosent.

-            Korrigert for vanlige sesongmessige svingninger har arbeidsledigheten vært uendret den siste måneden, sier arbeidsdirektør Inger-Johanne Stokke.

Også Statistisk Sentralbyrå (SSB) kunne vise til stabile tall i sin Arbeidskraftsundersøkelse.  Sammenlignet med måneden før, og for ett år siden, er arbeidsledigheten uendret.  Også sysselsettingstallet er stabilt.

Økt ledighet blant personer med høyere utdanning
Tall fra Aetat viser at arbeidsledigheten øker blant personer med høyere utdanning, særlig blant de over 30 år. Kvinner med høyere utdanning har hatt noe svakere utvikling enn menn med høyere utdanning. Dette har sammenheng med at kvinner oftere jobber i offentlig sektor enn menn.

Bedre utvikling i privat sektor, herunder industrien, har bidratt til at ledigheten går mest ned blant menn uten høyere utdanning. Dette gjelder særlig de under 30 år. Ledigheten er imidlertid fortsatt høyere for denne gruppen enn for middelaldrende og eldre.  

[Les pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet]
[Les pressemelding fra Aetat]
[Les pressemelding fra SSB]

e.com >online book
x;>online book=position:abs

Legg til kommentar

06. desember, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?